Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 40

Усі будівельні конструкції за межею вогнестійкості підрозділяються на 8 ступенів від 1 до 8.

Для приміщень ОЦ використовуються матеріали з межею стійкості від 1−5 ступенів. У залежності від ступеня вогнестійкості визначаються найбільші додаткові    відстані    від    виходів    для    евакуації    людей    при    пожежах   (5 ступінь—50 м).

Технічні заходи—це дотримання протипожежних норм при евакуації систем вентиляції, опалення, висвітлення, електричного забезпечення і т.д.

−вкористання різноманітних захисних систем;

−дотримання параметрів технологічних процесів і режимів роботи устаткування.

Організаційні заходи−проведення навчання з пожежної безпеки, дотримання заходів для пожежної безпеки.

5.4 Способи і засоби гасіння і попередження пожеж

1. Зниження концентрації кисню в повітрі.

2. Зниження   температури   пальної   речовини,   нижче   температури запалення.

3. Ізоляція пальної речовини від окислювача.

Вогнегасячі речовини: вода, пісок, піна, порошок, газоподібні речовини і не підтримуюче горіння (хладон), інертні гази, пара.

Засоби пожежегасіння:

1. Ручні:

−вогнегасники хімічної піни;

−вогнегасник пінний;

−вогнегасник порошковий;

−вогнегасник вуглекислотні, брометилові.

2. Протипожежні системи:

−система водопостачання;

−піногенератор.

3. Системи   автоматичного   пожежегасіння   з   використанням   засобів автоматичної сигналізації:

−пожежний оголошувач (тепловий, світловий, димовий, радіаційний)

−Для ОЦ використовуються теплові датчики−оголошувач типу ДТЛ, димові радіоізотопні типу РІД.

4. Система пожежегасіння ручної дії (кнопковий оголошувач).

5. Для ОЦ використовуються вогнегасники вуглекислотні ОУ, ОА (створюють струмінь распиленного бром−етилу) і системи автоматичного газового пожежегасіння, у яких використовується хладон або фреон як вогнегасячий засіб.

Для здійснення гасіння загоряння водою в системі автоматичного пожежегасіння використовуються пристрої спринклери і дренчери. Їхній недолік—розпилення відбувається на площі до 15м2.

Спосіб з'єднання датчиків у системі електропожежної сигналізації з прийомною станцією може бути—рівнобіжним (променевим) рис. 5.1 і послідовним (шлейфним)−рис. 5.2.

1–стаціонарна система живлення;

2–прийомна станція;

3–акумулятор;

4–датчики;

Рисунок 5.1–Схема променевого з'єднання датчиків

1–стаціонарна система живлення;

2–прийомна станція;

3–акумулятор;

4–датчики;

Рисунок 5.2–Схема шлейфного з'єднання датчиків

Класифікація пожеж рекомендованих вогнегасячих речовини

Клас пожеж

характеристика горючого. Середовища, об'єкта

Вогнегасячі засоби

А

звичайні тверді і горючі матеріали (дерево, папір)

усі види

Б

горючі рідини, що плавляться при нагріванні матеріалу (мазут, спирти, бензин)

розпиленна вода, усі види піни, порошки, склади на основі СО2 і брометила

С

горючі гази (водень, ацетилен, вуглеводні)

газсклади, до складу яких входять інертні розріджувачі (азот, порошки, вода)

Д

метали та їхні сплави (Na, ДО, А1, Mg)

порошки

Е

електроустановки під напругою

порошки, двоокис азоту, оксид азоту, вуглекислий газ, склади

брометил+СО2

Організація пожежної охорони на підприємстві

Воєнізована структура, що підпорядковується МВС. Відповідальний директор, головний. інженер. У виданні головного інженера знаходиться пожежотехнічна комісія, яку він очолює.

Безпека устаткування і виробничі процеси. Експлуатація будь−якого виду устаткування пов'язана потенційно з наявністю тих чи інших небезпечних або шкідливих виробничих факторів.

Методичні вказівки

Розгляд основних питань цього розділу необхідно розпочати з вивчення фізико−хімічних основ процесів горіння і вибуху. Слід пам'ятати такі основні визначення: горіння, вимушене запалення, самозапалювання, самозаймання, вибух.