Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 20

Нульовий провід з'єднується з усіма заземленими металевими конструкціями, сталевими трубами електропроводок, свинцевими та алюмінієвими оболонками кабелів, металевими трубопроводами прокладеними відкрито, крім трубопроводів для пальних і вибухонебезпечних сумішей.

Забороняється установка в нульовому проводі запобіжників і вимикачів.

Занулення однофазних споживачів має здійснюватися спеціальним провідником (або жилою кабелю), що не може одночасно служити проводом для робочого струму.

Для повітряних ліній повторні заземлення нульового проводу мають виконуватися через кожні 250 метрів на кінцях відгалужень довжиною більше 200 метрів. Опір пристроїв, що заземлюють, до яких приєднані нейтралі трансформаторів, має бути не більше 4 Ом, а повторних заземлювачів−не більше 10 Ом. Якщо потужність джерела 100 кВт або нижче, опір заземлення нейтралі  не  повинне  перевищувати  10  Ом,  а  опір  повторних заземлювачів−30 Ом при числі їх не менш трьох.

У мережі з напругою до 1000 В з заземленою нейтраллю, у якій як захисний засіб застосоване занулення, не можна застосовувати заземлення електроприймачів без з'єднання їхніх корпусів з нейтраллю.

Методичні вказівки

З'ясуєте основні види впливу електричного струму на організм людини (термічний, електричний, біологічний), причину такої дії і на підставі цього дайте характеристику електротравматизму. Поясніть, у чому полягає рефлекторна дія електричного струму на організм людини, а також причини і явища фібрилляції серця. Необхідно зрозуміти, як діє струм на організм людини в залежності від сили, частоти і шляху проходження струму, від часу перебування під напругою і від опору організму. Вивчіть фактори, що впливають на опір тіла людини. Дайте визначення і вкажіть величину граничного відчутного, що не відпускає, і фібриляційного струмів. Яка величина току може вважатися припустимою для людини?

Особливу увагу зверніть на прийоми звільнення людини від струмопровідних частин і способи проведення штучного дихання.

Вивчіть послідовність визначення величини струму, що проходить через людину, при двополюсному і однополюсному дотику людини в мережах із заземленою та ізольованою нейтраллю при нормальному й аварійному режимах роботи мережі.

Розберіться в методі і послідовності визначення сили струму, що проходить через людину, при його підключенні до двох фаз, до однієї фази в мережах із заземленою та ізольованою нейтраллю при нормальному й аварійному режимах роботи мережі. Для кожного випадку мають бути наведені електрична схема і векторна діаграма. Визначіть характеристику кожного підключення за ступенем небезпеки.

Стан ізоляції значною мірою визначає ступінь безпеки експлуатації електроустановок, тому необхідно знати основні характеристики ізоляційного матеріалу, практично вміти виміряти величину опору ізоляції мегаомметром і знати принцип дії приладу контролю ізоляції (ПКІ).

В електроустановках широко застосовується захисне заземлення металевих неструмопровідних частин електроустаткування. Зверніть увагу на те, як виконується захисне заземлення, занулення й автоматичне відключення електроустаткування. Треба вміти розрахувати захисне заземлення і знати терміни і способи його перевірки. Треба знати призначення, принцип розрахунку і підбір плавких запобіжників і автоматичних вимикачів.

Студенти мають запам'ятати схеми видів мереж і пояснити принцип дії захисних засобів.

При використанні ізолюючих захисних засобів необхідно спочатку визначити їхню придатність. Необхідно навчитися правильно застосовувати монтерський інструмент з ізольованими рукоятками, гумові діелектричні засоби.

Література: [21−38]

Питання для самостійного контролю:

1. Фактори, що впливають на результат ураження електричним струмом. Сила струму. Величина напруги. Вид і частота струму.

2. Аналіз небезпеки 3−фазних мереж з ізольованою нейтраллю.

3. Аналіз небезпеки 4−провідних мереж із глухозаземленою нейтраллю.

4. Системи  засобів  і  заходів  безпеки  експлуатації  електроустановок: система технічних засобів, система електрозахисних засобів.