Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 17

У мережі з глухозаземленою нейтраллю як захисний захід застосовують з'єднання корпусів електроустаткування з нейтраллю джерел живлення (занулення), що забезпечує швидке відключення ушкодженої установки або ділянки мережі максимальним токовим захистом внаслідок однофазного короткого замикання.

У мережах із глухозаземленою нейтраллю автоматичне відключення установки максимальним токовим захистом при замиканні на корпус або на землю в ряді виробництв неприпустимо за умовами технології. З цією метою застосовують трифазні мережі з ізольованою нейтраллю, а освітлювальні установки живити від окремого трансформатора.

У мережах із глухозаземленою нейтраллю напруга фаз щодо землі стабільніша, ніж у мережах з ізольованою нейтраллю. Напруга фаз зі справною ізоляцією щодо землі при однофазному замиканні не перевищує фазного.

3.6 Засоби захисту від ураження електричним струмом

Заходи безпеки при нормальному  режимі роботи електроустановок.

До технічних способів і засобів захисту відносяться: ізоляція струмопровідних частин із пристроєм безперервного контролю; огородження; електричний поділ мереж; застосування малих напруг.

Електрозахисні засоби: блокування; сигналізація і знаки безпеки; захисне заземлення; занулення; захисне відключення; захист від небезпеки при переході напруги   з   вищої   сторони   на   нижчу;   компенсація   струмів   замикання   на землю [8].

Ізоляція струмопровідних частин

Для забезпечення нормальної роботи електроустановок і захисту від ураження електричним струмом застосовується робоча ізоляція, електрична ізоляція струмопровідних частин. Може передбачатися також додаткова ізоляція для захисту у випадку ушкодження робочої ізоляції. Ізоляція, що складається з робочою і додаткової, називається подвійною ізоляцією.

Поліпшена робоча ізоляція, яка забезпечує такий самий ступінь захисту, як і подвійна, називається посиленою ізоляцією.

Огороджувальні пристрої (огородження)

З метою виключення можливості дотику до струмопровідних частин або наближення до них на небезпечну відстань застосовуються огородження. Захисні огородження повинні мати відповідні електричні і механічні властивості захисту. Вони можуть мати різні конструктивне виконання: суцільне, сітчасте−і повинні відкриватися і закриватися ключем.

Електричний поділ мереж

Електричний поділ мережі, тобто поділ мережі на окремі не пов'язані між собою ділянки, сприяє різкому зниженню небезпеки ураження електричним струмом за рахунок зменшення ємнісної і активної провідності. Для поділу мережі застосовуються поділяючі трансформатори, які дозволяють ізолювати электроприймачі від мережі, а також перетворювачі частоти і випрямні пристрої, що зв'язуються з живильною їх мережею через трансформатори.

Застосування малих напруг

Малим називається номінальна напруга не більше 42 вольт, застосовувана з метою зменшення небезпеки ураження електричним струмом. Малі напруги використовуються для живлення електрифікованого інструмента, переносних світильників і місцевого висвітлення на верстатах у приміщеннях з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних.

Електрозахисні засоби

До них відносяться ізолюючі засоби призначені для, ізоляції людини, що працює з електроінструментом, від струмопровідних частин. Вони підрозділяються на основні і додаткові. До основних відносяться засоби захисту, ізоляція яких довгостроково витримує робочу напругу електроустановок. До них відносяться ізолюючі штанги, діелектричні рукавички, слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими рукоятками, покажчики напруги та ін.

До додаткових відносяться засоби захисту, які самі по собі не забезпечують захист від ураження струмом, а застосовуються разом з основними засобами. До них відносяться переносні огородження, що ізолюють підставки; боти, килими та ін.

До допоміжних засобів відносяться запобіжні пояси, які страхують канати, пазурі, захисні окуляри, брезентові рукавиці тощо. Вони призначені для страховки і захисту від падіння з висоти в результаті впливу на людину світлових, теплових, механічних і хімічних факторів.