Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 18

Застосовувані в електроустановках захисні засоби піддають періодичним випробуванням.

Сигналізація (звукова і світлова) призначена для попередження персоналу про наявність напруги або її відсутність в електроустановках. Плакати і знаки безпеки служать для попередження про небезпеку наближення до частин установок, що знаходяться під напругою, або на які може бути подана напруга, відведена для робіт, а також для нагадування про наявність напруги, заземлення тощо.

Блокування−це пристрій, що запобігає потраплянню працюючих під напругу в результаті помилкових дій.

За принципом дії блокування підрозділяються на електричну і механічну.

Електричним називається блокування, що комутує блокувальні контакти безпосередньо в силовому ланцюзі або в ланцюзі керування пускового апарата.

Механічне блокування виконується за допомогою самозамикальних замків, стопорів, засувок та інших механічних пристосувань, що перешкоджають проникненню до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою.

Захисне заземлення

Захисним заземленням називається навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою. Захисні заземлення призначені для усунення небезпеки ураженя електричним струмом у випадку дотику до корпуса та інших неструмопровідних частин, які опинилися під напругою внаслідок замикання на корпус або з інших причин.

Захисне заземлення застосовують у мережах напругою до 1000 вольт з ізольованою нейтраллю й у мережах напругою вище 1000 вольт, як з ізольованою, так і з заземленою нейтраллю.

Захисне заземлення може бути ефективно тільки в тому випадку, якщо струм замикання на землю не збільшується зі зменшення опору заземлення.

Повний  опір  між  фазою  і  землею,  а  також  у  мережах  напругою вище 1000 В з заземленою нейтраллю, оскільки замикання на землю є коротким замиканням.

У мережах з заземленою нейтраллю напругою до 1000 В заземлення неефективне, оскільки при глухому замиканні на землю струм залежить від опору заземлення і зі зменшенням останній струм зростає:

                                                 (3.17)

Тому захисне заземлення застосовується в мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю й у мережах напругою вище 1000В як з ізольованою, так і з заземленою нейтраллю.

Пристрій, що заземлює−сукупність провідників, які заземлюють, і заземлювача.

I. Відповідно до ДСТУ 12.1.030-81 і ПУЕ  встановлюють, що в електроустановках  напругою  до  1000  В  опір  заземлення  має  не перевищувати 4 Ом (виняток, якщо сумарна потужність генератора і трансформатора не перевищує 100 кВт, опір не повинен перевищувати 10 Ом).

II. В електроустановках напругою вище 1000 В з малим струмом замикання на землю (менше 500 А) допускається опір заземлення ,але не більше 10 Ом.

III. Якщо пристрій, що заземлює, одночасно використовується для установок напругою до 1000 В, то .

IV. В електроустановках з великим струмом замикання на землю (понад 500 А) опір пристрою, що заземлює, не повинен перевищувати 0.5 Ом.

Електроустаткування підлягає захисному заземленню металевих неструмопровідних частин устаткування, які випадково можуть опинитися під напругою.

Підлягають заземленню:

1) Електроустаткування, що живиться напругою 42 В і вище перемінного струму і 110 В і вище постійного струму, якщо це устаткування експлуатується в приміщеннях з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних.

2) Електроустаткування, що живиться напругою 380 В і вище перемінного струму, заземлюється у всіх випадках, тобто й у приміщеннях без підвищеної небезпеки.

3) У вибухонебезпечних приміщеннях заземлення електроустаткування виконується незалежно від величини напруги.

Заземлювач−це провідник або сукупність металево з'єднаних провідників, які стикаються з землею або її еквівалентом.

Заземлювачі бувають природні і штучні. Під природними заземлювачами слід розуміти такі металеві частини різного призначення, що знаходяться у землі, які одночасно можуть бути використані і з метою заземлення.