Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 23

Організована природна вентиляція називається аерація. Для аерації у стінах роблять прорізи для надходження зовнішнього повітря, а на даху або у верхній частині будинку встановлюють аераційні ліхтарі для видалення відпрацьованого повітря. Для регулювання надходження і видалення повітря передбачене перекривання цих прорізів на необхідну величину.

Перевагою природної вентиляції є мала вартість, простота експлуатації та значний повітрообмін, а недоліки: залежність від погодних умов, складність регулювання і неможливість попереднього очищення приточного і видаленого повітря.

Штучна (механічна) вентиляція дає можливість попередньої підготовки повітря (очищення, підігрів, вологість), організувати повітрязабір у найбільш чистій зоні підприємства, а також не залежить від погодних умов. Але має недоліки: велике енергоспоживання, високу вартість, можливість повітрообміну залежить від потужності вентилятора. Виділяється приточна, витяжна і приточновитяжна вентиляція. Приточна забезпечує подачу у приміщення чистого повітря, застосовується в приміщеннях зі значними збитками тепла і вмістом малої концентрації шкідливих речовин. Витяжна застосовується у приміщеннях, де відсутнє утворення шкідливих речовин.

Вентиляція виробничих приміщень. Теоретичні основи розрахунку систем механічної вентиляції

Для підтримки в приміщеннях нормальних параметрів повітряного середовища, що задовольняють санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам, улаштовують вентиляцію. Вентиляцією називають сукупність заходів і пристроїв, що забезпечують регульований повітрообмін у виробничих приміщеннях, у житлових і громадських будинках. Вентиляція призначена для забезпечення санітарно−гігієнічних і технологічних вимог.

Технологічне призначення вентиляції полягає у забезпеченні в приміщеннях чистоти, температури, вологості і швидкості руху повітря, виходячи з особливості технологічного процесу та умов схоронності предметів, матеріалів, апаратів і приладів.

Вентиляційною системою називають сукупність пристроїв для обробки, транспортування, подачі і видалення повітря. За способом спонукання руху повітря розрізняють системи вентиляції з природним спонуканням (з використанням природних сил−впливу вітру і гравітації) і з механічним спонуканням (із застосуванням вентиляторів, ежекторів та ін.).

Розрахунок вентиляції.

1.  Визначаємо кількість тепла від організму людей:

де −кількість людей;

−кількість тепла виділення.

2.  Визначаємо кількість тепла, що виділяє устаткування:

Qустат=860Nφ1φ2,

де −сумарна потужність устаткування, кВт;

−коефіцієнт одночасності роботи ();

−коефіцієнт, враховуючий витрати на тепло (−0.9).

3.  Визначаємо кількість тепла, утворену джерелами освітлення:

Qocв=kES,

де −питоме тепловиділення на I люкс освітленості, ккал/лкм2г;

−мінімальне нормоване значення освітленості Е=ЗОО лк;

−площа приміщення.

4.  Визначаємо тепло, що переноситься сонячною радіацією:

Qсон=Sqk,

де −сумарна площа вікон;

−сонячна радіація, передана через 1м2 осклянілості (залежить від широти місцевості та орієнтації вікон), =120-160ккал/м2г

−коефіцієнт, залежний від виду осклянілості, =1,15 (для вікон з подвійними плетіннями).

5.  Визначаємо сумарну кількість тепла:

Q= Qл+Qустатp+Qосв+Сон.

6.  Визначаємо необхідну продуктивність по холоду:

.

Ефективність вентиляційної установки визначається технічними випробуваннями перед пуском установки; періодично за графіком перевіряється якість монтажу, продуктивність, температура і вологість приточного повітря. Санітарно−гігієнічними випробуваннями перевіряється чистота повітря і метеорологічний режим у приміщенні.

 

Кондиціонування повітря

Кондиціонування повітря−це подача в приміщення очищеного від пилу і домішок повітря з визначеною температурою і вологістю. Кондиціонування застосовується для підтримки нормального мікроклімату в залежності від наявності у приміщенні джерел тепла і небезпеки перегріву.