Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 34

1. Зменшення складових напруженості електричного і магнітного полів у зоні індукції, у зоні випромінювання—зменшення щільності потоку енергії, якщо дозволяє даний технологічний процес або устаткування.

2. Захист   часом   (обмеження   часу   перебування   в   зоні   джерела електромагнітного поля).

3. Захист відстанню (60—80 мм від екрана).

4.Метод екранування робочого місця або джерела випромінювання електромагнітного поля.

5. Раціональне    планування    робочого    місця    щодо    справжнього випромінювання електромагнітного поля.

6. Застосування   засобів   попереджувальної   сигналізації.   Застосування засобів індивідуального захисту.

Ультразвук

Ультразвук—коливання звукової хвилі 10< кГц.

Використовується в оптиці (для знежирення, ...)

—Низькочастотні ультразвукові коливання поширюються повітряним і контактним шляхом.

—Високочастотні−контактним шляхом.

Шкідливий вплив—на серцево−судинну систему; нервову систему; ендокринну систему; порушення терморегуляції й обміну речовин. Місцевий вплив може привести до оніміння.

Нормування ультразвуку

ГОСТ 12.1.001−89. Нормуються логарифмічні рівні звукового тиску в октавних смугах:

12,5 кГц     не більше     80 дБА

20 кГц                              90 дБА

25 кГц                              105 дБА

від 31−100 кГц                110дБА

Заходи захисту

1. Використання блокувань.

2. Звукоізоляція (екранування).

3. Дистанційне керування.

4. Протишуми.

Прилади контролю: віброакустична система типу RFT.

Захист від інфрачервоних випромінювань і небезпека їхнього впливу

Інфрачервоне випромінювання (ІФЧ) охоплює область з довжиною хвилі, що лежить у межах від 760 нм до 540 мкм. Воно є функцією теплового стану джерела випромінювання і виникає там, де температура хоча б на частку градуса вище абсолютного нуля.

ІФЧ чинять в основному тепловий вплив на організм людини. Ефект їхньої дії залежить від довжини хвилі, що обумовлює глибину їхнього проникнення. ІФЧ впливають на функціональний стан людини, його центральну нервову систему, робить зміни в серцево−судинній системі. Відзначається частішання серцебиття, підвищення максимального і зниження мінімального артеріального тиску, частішання дихання підвищення температури тіла і посилення потовиділення, захворюваність серцево−судинної системи й органів травлення. ІФЧ, впливаючи на очі, можуть викликати цілий ряд патологічних змін: кон’юктивіти, помутніння і васкуляризацію роговиці, депігментацію радужки, спазм зіниць, помутніння хрусталику, опік сітківки і хориоретиніт.

При тривалому перебуванні людини в зоні ІФЧ відбувається порушення водно−сольового балансу, що викликає судорожну хворобу. Порушення теплового балансу викликає захворювання, зване тепловою гіпотермією.

Захист від ІФЧ досягається: захистом часом, відстанню, теплоізоляцією гарячих поверхонь, охолодженням теплоізолюючих поверхонь, екрануванням джерел випромінювання, застосуванням повітряного душировання, СІЗ та ін.

Захист від ультрафіолетових випромінювань і небезпека їхнього впливу

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) має діапазон довжин хвиль від 390 до 1 мм. За способом генерування УФВ відносяться до теплових джерел, а за характером впливу на речовини−до впливу іонізуючого випромінювання. Штучними джерелами УФВ є газорозрядні джерела світла, електричні дуги, лазери, ртутні випрямлячі та ін. Тіла починають генерувати УФВ при температурі нагрівання вище 1200 °С, інтенсивність зростає зі збільшенням температури. Повітря не прозоре для УФВ з довжиною хвилі <185 нм внаслідок поглинання його киснем.

УФВ з довжиною хвиль =390...315 нм відрізняється слабкою біологічною дією, що викликає переважно флуоресценцію. Основну біологічну дію чинить УФВ області довжин хвиль =315...280 нм. Це випромінювання викликає основні зміни в шкірі, крові, нервовій системі, кровообігу та інших органах. УФВ з довжинами хвиль =280...200 нм відрізняється великим руйнівним впливом на клітку, оскільки має бактерицидну дію, викликаючи коагуляцію білків та ін.