Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 31

4)  правильне планування і забудова заселеної території міст та інших населених пунктів, а також використання екранів і зелених насаджень.

Як індивідуальні засоби захисту від шуму використовують спеціальні навушники, вкладиші у вушну раковину, протишумні навушники, захисна дія яких заснована на ізоляції і поглинанні звуку. У населених пунктах також використовуються екрани і зелені насадження, захисна дія яких заснована на ізоляції і поглинанні звуку.

Шум. Класифікація шумів за походженням. Нормування шумів

Шум–це безладне поєднання звуків різної частоти й інтенсивності. Джерела виробничого шуму–різні машини і механізми, вентиляційні установки, електричні машини і трансформатори, пневмо−та електроінструменти тощо.

Створювані технологічними процесами шуми можуть виникати при різних процесах: механічних (зіткнення, вібрація тертя), аеродинамічних (нестаціонарні процеси в газах, при витіканні стиснутого повітря або газу, при горінні рідкого або розпиленого палива), гідродинамічних (витікання рідини) та електромагнітних (перемінні магнітні поля в електроустаткуванні).

Указівки з виміру і гігієнічної оцінки шуму дані в ГОСТ 12.1.003−76 ССБТ, ГОСТ 20445-75 «Будинки і спорудження промислових підприємств. Метод виміру шуму на робочих місцях». Для оцінки шуму використовують частотний спектр обмірюваного рівня звукового тиску, вираженого в децибелах, в октавних смугах частот, що порівнюють із граничним спектром, нормованим у ГОСТ 12.1.003−76.

Для орієнтованої оцінки шумової обстановки допускається використовувати одна−числову характеристику–рівень звуку, дБА, вимірюваний без частотного аналізу за шкалою А шумоміра, що приблизно відповідає частотній  характеристиці слуху людини.

Вимір шуму роблять на постійних робочих місцях в органах керування технологічним устаткуванням, у пультів, у кабінах або в робочих зонах обслуговування машин. Для постійних шумів вимірюють рівні спектру в октавних смугах, а для постійних–еквівалентні рівні звуку. Методика виміру зазначена в ГОСТ 20445−75, для ультразвукових шумів нормовані параметри встановлені ГОСТ 12.1.001−75 ССБТ.

Дія шуму на організм людини. Область слухового сприйняття. Нормування шумів

При тривалому впливі шуму на організм людини відбуваються небажані явища: зниження гостроти зору і слуху, підвищення кров'яного тиску, зниження уваги.  Тривалий  шум  може  бути  причиною  функціональних  змін  сердечно–судинної   і   нервової   системи.   Область   слухового   сприйняття від 16–20000 Гц.

Вказівки щодо виміру та гігієнічної оцінки шуму дані в ГОСТ 12.1.003−76 ССБТ, ДСТН 20445−45 «Будинки і спорудження промислових підприємств. Метод виміру шуму на робочих місцях». Для оцінки шуму використовують частотний спектр обмірюваного рівня звукового тиску, вираженого в децибелах, в октавних смугах частот, що порівнюють із граничним спектром, нормованим у ГОСТ 12.1.003−76.

Для орієнтованої оцінки шумової обстановки допускається використовувати одно−числову характеристику–рівень звуку, дБА, вимірюваний без частотного аналізу за шкалою А шумоміра, що приблизно відповідає частотній характеристиці слуху людини.

Вимір шуму роблять на постійних робочих місцях в органах керування технологічним устаткуванням, у пультів, у кабінах або в робочих зонах обслуговування машин. Для постійних шумів вимірюють рівні спектру в октавних смугах, а для постійних–еквівалентні рівні звуку. Методика виміру зазначена  в ДСТН 20445−75, для ультразвукових шумів нормовані параметри встановлені ДСТН 12.1.001−75 ССБТ.

Методи і засоби захисту від шуму. Теоретичні основні розрахунки шумопоглинання

Одним з основних методів зменшення шуму на виробничих об'єктах є зниження в самих його джерелах–в електричних машинах, верстатах, механізмах тощо. Відповідно до ГОСТ 12.2.003−74 ССТБ, конструкція виробничого устаткування має забезпечувати виключення або зниження до регламентованих рівнів шуму.

Будівельні норми і правила СНіП II−12−77 передбачають захист від шуму будівельно-акустичними методами, при цьому для зниження рівня шуму передбачаються такі заходи: