Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 43

5. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на нормальні неструмоведучі частини: захисне заземлення, занулення, захисне вимикання.

6. Організація  безпечної експлуатації електроустановок, кваліфікаційні групи електробезпечності.

7. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

8. Принцип   роботи   захисного   заземлення   та   область   застосування. Вимоги і схема захисного заземлення.

9. Струм   КЗ   у   системі   занулення,   повторне   заземлення   нульового проводу.

10.Захисне відключення. Види схем відключення. Час спрацьовування струмного захисту.

11. Відгородження    струмопровідних    частин,    їхнє    маркірування    і розміщення.

12. Проведення   робіт   в   електроустановках   з   напругою   до   1000  В. Переносний електроінструмент, електропроводка.

13. Вимоги   до   організації   безпечного   проведення   робіт   в електроустановках. Види і причини електротравм.

14. Перша допомога потерпілому при впливі електричного струму.

15. Вимоги до приміщень під час експлуатації електроустаткування. Їхня класифікація.

16. Фактори, що визначають санітарно−гігієнічні умови праці.

17. Повітря зони роботи. Мікроклімат.

18. Вентиляція виробничих приміщень. Види вентиляції.

19. Виробничий пил. Види пилу. Засоби захисту від пилу.

20. Вплив пилу на організм людини. Очищення повітря від пилу.

21. Концентрація пилу, отруйних речовин у повітрі виробничої зони. Засоби захисту.

22. Загальні   заходи   і   засоби   нормалізації   параметрів   мікроклімату, вентиляції, опалення і кондиціонування повітря.

23. Основні методи профілактики отруєнь і професійних захворювань.

24. Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами, основні правила першої допомоги при отруєннях.

25. Виробниче освітлення. Основні світлотехнічні одиниці і поняття.

26. Системи і види освітлення.

27. Нормування освітлення. Коефіцієнт природного освітлення.

28. Основні характеристики шуму і вібрації.

29. Вібрація і загальні методи захисту.

30. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи і засоби колективного та індивідуального захисту від шуму, шляхи їхньої реалізації, вибір, ефективність.

31. Заходи і засоби колективного та індивідуального захисту від вібрації. Вплив вібрації на організм людини.

32. Біологічний  вплив  електромагнітних  полів  на  робочих  місцях  у залежності від характеристик випромінювань.

33. Захист від електромагнітних випромінювань технічними засобами.

34. Організаційні  засоби  захисту  та  індивідуальні  засоби  захисту  від електромагнітних випромінювань.

35. Класифікація електричних і магнітних випромінювань за спектрами та їхніми джерелами.

36. Захист   від   електромагнітних   випромінювань   радіочастотного діапазону: екрануванням, видаленням зон випромінювання.

37. Методи захисту часом і відстанню, виділення зон випромінювання, екрануючий одяг.

38. Інфрачервоне випромінювання, його вплив на організм людини, нормування, засоби і заходи захисту.

39. Випромінювання оптичного діапазону. Класифікація лазерів за ступенями небезпеки лазерного випромінювання.

40. Вимоги до розміщення та експлуатації лазерів, до приміщень, розташування організації робочих місць.

41. Ультрафіолетові   випромінювання,   класифікація   і   джерела ультрафіолетових випромінювань, особливості дії на організм людини.

42. Забруднення  навколишнього  середовища  виробничими  відходами. Атмосфера, біосфера, літосфера.

43. Утилізація і ліквідація промислових відходів.


Додаток В

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

Самостійна робота складається з:

1)  Самостійного виконання задач, одержуваних у ході вивчення лекційного матеріалу, при виконанні модульного контролю.

2)  Розрахунок задачі за рекомендованими темами.

−Розслідування та облік різноманітних нещасних випадків;

−Захисне заземлення, занулення;

−Види освітлення. Розрахунок штучного освітлення;

−Промислова вентиляція. Розрахунок припливно−витяжної вентиляції. −Кондиціонування;

−Шум і вібрація. Захист від шуму і вібрації;