Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 32

1) звукоізоляція    конструкцій,    що    обгороджують;    ущільнення    по периметру притворів вікон, воріт, дверей; звукоізоляція місць перетинання огороджуючи конструкцій інженерними комунікаціями; пристрій звукоізольованих кабін спостереження і дистанційного керування технологічним устаткуванням; укриття і кожухи джерел шуму;

2) установка в приміщенні звуковбирних конструкцій і екранів;

3) застосування   заглушувачів   аеродинамічного   шуму,   звуковбирного облицювання і газо−повітряних трактів вентиляційних систем з механічним примушенням і систем кондиціювання повітря;

4) правильна  забудова  селітебної  території  міста  та  інших  населених пунктів, а також використання екранів і зелених насаджень.

Як індивідуальні засоби захисту від шуму використовують спеціальні навушники, вкладиші у вушну раковину, протишумні навушники, захисна дія яких заснована на ізоляції і поглинанні звуку.

1.  Визначення сумарного рівня шуму від усіх джерел на цій частоті.

                                               (4.10)

де −рівень шуму −джерел у −ій октавній смузі;

−кількість джерел шуму

якщо    .                                    (4.11)

2.  Визначення необхідного зниження шуму

      ,                                           (4.12)

де −припустимий рівень шуму в −ій октавній смузі.

3.  Визначення еквівалентної площі поверхні, що відбиває

                                                        (4.13)

де −коефіцієнт звукопоглинання 1−ї поверхні, що огороджує, у −ій октавній  смузі−площа 1−ї поверхні, що огороджує.

4.  Визначити еквівалентну площу поверхні, що огороджує, з урахуванням лицювальних матеріалів

,                                            (4.14)

де −площа поверхні, що огороджує, без облицювання.

5.  Визначення фактичного зниження шуму

                                                     (4.15)

6.  Порівнюємо

                                                      (4.16)

Якщо не виконується умова, то потрібно продовжувати розрахунок (для 2−х і більше смуг), потрібно збільшити еквівалентну площу облицювання.

4.5 Захист від різних електромагнітних випромінювань (ЕМВ)

Небезпека впливу постійної і промислової частот електричних і магнітних полів.

Нині у промисловості і наукових дослідженнях знаходять застосування різні деталі та електро−радіотехнічні пристрої, установки, а також електричні мережі, що є джерелами постійних і перемінних електричних полів частотою 50 Гц.

Вищевказані поля впливають на центральну нервову і серцево−судинну системи, що призводить до зниження частоти серцевих скорочень (брохокардії); порушення складу периферій крові; зміни артеріального тиску і пульсу; виникненню хвороб в області серця; серцебиття; аритмії; до різних морфологічних змін; змін у печінці, легенях, бруньках підшлунковій залозі, аж до омертвляння.

Крім того, електричні поля обумовлюють наведення потенціалів на металевих предметах і людях, ізольованих від землі. Різниця потенціалів між предметом і землею досягає до 15 кв.

У залежності від характеру і джерел місцезнаходження джерел полів, умови опромінення людей застосовують різні методи захисту від електричних і магнітних полів: захист часом, відстанню, вибір оптимальних геометричних параметрів установок, повітряних ліній і відкритих розподільних установок, стаціонарних та пристроїв екранізуючих (екрани), спеціальний одяг, що екранує. [43]

Небезпека випромінювання радіочастотного діапазону

Джерелами електромагнітних випромінювань (ЕМВ) є різні установки. Починаючи від могутніх телевізійних, радіомовних станцій, промислових установок високочастотного нагрівання і закінчуючи необмеженою кількістю вимірювальних, контрольних і лабораторних приладів різного призначення. Електромагнітна енергія (ЕМВ) випромінюється через неекрановані оглядові вікна, отвори, жалюзі, щілині і нещільності кожухів РЕА, а також отвори, через які проходять осі органів керування. Джерелами ЕМВ можуть бути будь-які ЕРЕ, включені у високочастотний ланцюг.