Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 41

Необхідно вивчити організаційну структуру Державного пожежного нагляду України, його значення і методи здійснення. Простежити організацію пожежної охорони на вашому підприємстві. Зверніть увагу на права інспектора пожежного нагляду і роль добровільної пожежної дружини та ІТП у попередженні пожеж і вибухів.

Профілактика загорянь є найдійовішим заходом під час боротьби з пожежами. Тому в даній темі приділите серйозну увагу як причинам виникнення і поширення пожеж, так і профілактичним заходам, що виключають пожежонебезпеку на підприємствах, лабораторіях, машинних залах обчислювальних центрів. Профілактичні протипожежні заходи можуть бути технологічного, проектно-будівельного й організаційного характеру.

При вивченні вогнегасячих речовин докладно розберіться у вогнегасячих властивостях води, піни, водяної пари, інертних газів, сухих речовин і добре запам'ятайте, у яких випадках слід застосовувати ті або інші вогнегасячі речовини.

Первинні засоби гасіння пожеж відіграють найважливішу роль під час ліквідації пожежі в початковій стадії. Тому треба знати не тільки їхній устрій, але і вміти користуватися ними. Треба знати все обладнання пожежного щита й особливо    устрій,    принцип    дії,    необхідну    кількість    вогнегасників   (типи ОП і ОУ).

Пожежна сигналізація і зв'язок дають можливість швидко сповістити про виниклу пожежу. Треба знати, що поряд з основним засобом повідомлення−телефоном, зараз широко застосовується електрична автоматична пожежна сигналізація−ЕАПС. Вивчіть, з яких основних частин складається ЕАПС, особливо зверніть увагу на принцип дії і устрій автоматичних оголошувачів−датчиків.

При вивченні вибухів газо−і пилеповітряних сумішей слід навчитися визначати їхні нижні і верхні концентраційні межі запалення. Вибухові концентрації сумішей приводять до вибуху тільки за наявності полум'я або іскри, тому важливо знати і вміти запобігати імпульсом загорянь і вибухозбуджень у виробничих цехах і лабораторіях.

Оскільки основними джерелами імпульсів вибухозбуджень є електричні іскри або високі температури окремих частин електроустаткування, то у вибухонебезпечних приміщеннях застосовується вибухозбудження електроустаткування. З'ясуєте основні види вибухозахисту і запам'ятаєте маркірування вибухозахищеного електроустаткування. Література [60−74].

Питання для самостійного контролю:

1. Показники пожежонебезпеки речовин і матеріалів.

2. Визначення поняття “пожежа” і “пожежна безпека”. Пожежний зв'язок  і сигналізація.

3. Пожежебезпечність     об'єктів.     Класифікація     виробництв     з вибухопожежної і пожежної небезпеки.

4. Класифікація   вибухо−і   пожежонебезпечень   приміщень   (зон) відповідно до ПУЕ.

5. Основні причини пожеж. Засоби гасіння пожеж.

6. Система запобігання пожежам. Вогнестійкість будинків і споруджень.

7. Евакуація людей при пожежах.

8. Стаціонарні установки пожежегасіння.

9. Способи припинення горіння й основні вогнегасячі речовини.

10. Первинні  засоби  гасіння  пожеж.  Вибір  типу  і  визначення кількості вогнегасників.

11. Пожежний зв'язок і сигналізація.


Додаток А

ПИТАННЯ 1-го МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

1. Взаємодія    системи    «Охорона    праці»    з    системою «Людина−Машина−Середовище».

2. Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

3. Основні положення закону України про охорону праці.

4. Закон України про охорону праці. Гарантії прав громадян на охорону праці.

5. Закон  України  про  охорону  праці.  Основні  принципи  державної політики в області охорони праці.

6. Державне керування ОП ТА організація ОП на виробництві: органи державного керування ОП, компетенція, права і функції.

7. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

8. Служба охорони праці підприємства, її задачі та функції.

9. Навчання  питанням  охорони  праці.  Інструктажі  з  питань  охорони праці.

10. Основні  причини  виробничого  травматизму  і  профзахворювань  та заходи щодо їхнього попередження.

11. Розслідування  й  облік  нещасних  випадків,  профзахворювань  на виробництві. Порядок розслідування.