Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 42

12. Мета і методи аналізу виробничого травматизму і профзахворювань на підприємстві. Коефіцієнти частоти і ваги травматизму.

13. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці, державні стандарти Системи стандартів безпеки праці.

14. Опір тіла людини електричному струму.

15. Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом. Сила струму, величина напруги, вид і частота струму. Види електротравм.

16. Види електричних мереж. Лінійні і фазні напруги в мережі.

17. Аналіз  небезпеки  трифазної  трихпровідної  мережі  з  ізольованою нейтраллю перемінного струму напругою до 1000 В (неповне і глухе замикання). Лінійні та фазні напруги в мережі. Векторна діаграма напруг.

18. Аналіз небезпеки трифазної чотирихпровідної мережі з глухозаземленою нейтраллю перемінного струму напругою до 1000В (неповне і глухе замикання). Лінійні і фазні напруги в мережі. Векторна діаграма напруг.

19. Вибір режиму нейтралі.

20. Стікання   струму   з   провідника   в   землю   через   одиночний напівсферичний заземлювач при замиканні струму на землю.

21. Дотик до заземлених металевих частин, що опинилися під напругою. Напруги дотику і кроку.

22. Технічні   засоби   безпечної   експлуатації   електроустановок   при переході напруги на неструмопровідні металеві частини.

23. Класифікація приміщень за небезпекою ураження електричним струмом. Ознаки приміщень з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних.

24. Захисне заземлення: призначення, область застосування, принцип дії.

25. Нормування захисного заземлення. Контроль захисного заземлення. Типи пристроїв, що заземлюють. Їхні переваги та недоліки.

26. Алгоритм розрахунку захисного заземлення.

27. Захисне відключення (область застосування, принципова схема, принцип дії, нормативні вимоги, практична реалізація).

28. Схема занулення. Призначення, принцип дії, область застосування. Вимоги до занулення.

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці.

30. Основні законодавчі акти про охорону праці.

31. Державне керування охороною праці та організація охорони праці на виробництві.

32. Колективна угода, питання, відображені в ньому з охорони праці і техніки безпеки.

33. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

34. Травматизм на виробництві, його види і причини.

35. Методи аналізу причин травматизму в системі ЛМС.

36. Дисциплінарна,    адміністративна,    матеріальна    і    кримінальна відповідальність за порушення законодавства і нормативних актів про охорону праці.

37. Навчання питанням охорони праці.

38. Керування охороною праці на підприємстві та обов'язки роботодавця.

39. Державні міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці, стандарти України з питань безпеки праці.

40.Аналіз, прогнозування, профілактика професійних захворювань і травматизму на підприємстві.

41. Комісія з питань охорони праці на підприємстві, обов'язки і права.

42. Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування й обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

43. Порядок   розслідування   нещасних   випадків   на   виробництві. Коефіцієнт частоти травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих.

44. Основні   технічні   та   організаційні   заходи   щодо   профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності.

45. Пропаганда охорони праці: мета, задачі, форми, засоби пропаганди знань і передового досвіду з питань охорони праці.


Додаток Б

ПИТАННЯ 2-го МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ОХОРОНИПРАЦІ»

1. Фактори, що впливають на результат ураження електричним струмом. Сила струму. Величина напруги. Вид і частота струму.

2. Аналіз небезпеки 3−фазних мереж з ізольованою нейтраллю.

3. Аналіз небезпеки 4−провідних мереж із глухозаземленною нейтраллю.

4. Системи  засобів  і  заходів  безпеки  експлуатації  електроустановок: система технічних засобів, система електрозахисних засобів.