Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці", страница 29

Переваги

Недоліки

ЛЛ лампи

−високий ККД;

−економічність;

−освітленність, близька до природної

−наявність додаткових пристроїв;

−громіздкість;

−інерційність

Лампи накалювання

−не інерційні;

−не компактні.

−жовта область спектра;

−мала світловіддача;

−малий термін експлуатації.

4.3.2 Штучне освітлення, його види. Нормування штучного висвітлення

При штучному висвітленні нормується абсолютне значення освітленості. Норми встановлені СНіП II−4−79 у залежності від характерузорової роботи, фону (світлий, середній, темний), контрасту об'єкта і фону (малий, середній, великий) і системи висвітлення (нормоване або загальне).

Фактори, що враховуються при нормуванні штучного висвітлення:

1) характеристика зорової роботи;

2) мінімальний розмір об'єкта розрізнення з фоном;

3) розряд зорової роботи;

4) контраст об'єкта з фоном;

5) світлість фону (характеристика фона);

6) система висвітлення;

7) тип джерела світла.

Методика розрахунку штучного освітлення

1. Метод світлового потоку.

2. Метод питомої потужності.

3. Крапковий метод.

Метод світлового потоку

Задача. Визначити освітленість на робочому місці

.

Для цього необхідно вибрати:

1) систему висвітлення;

2) джерело світла;

3) світильник.

Формула для визначення світлового потоку лампи або групи ламп:

                                                          (4.7)

де −нормована величина освітленості [лк];

−площа виробничого приміщення [м2];

−коефіцієнт запасу;

−кількість світильників у ряді [шт];

Z—коефіцієнт нерівномірного висвітлення;

−кількість рядів;

−коефіцієнт використання світлового потоку, для вибору якого необхідно знати:

−коефіцієнт відображення від стін і стелі (рс, pп);

−індекс приміщення–i.

4.4. Захист від вібрації і шуму

4.4.1 Вплив вібрації на організм людини. Зашита від вібрації

Вібрації−це коливання твердих тіл−машин, апаратів, устаткування, будівельних конструкцій і споруд, сприймані організмом людини як струс. Часто вібрації супроводжуються чутним шумом. З фізичного боку вібрації характеризуються такими величинами: амплітудою зсуву А, м (величиною найбільшого відхилення коливної точки від положення рівноваги); амплітудою коливальної швидкості ν, м/с; амплітудою коливального прискорення ω м/з2; періодом Т, с; частотою коливань.

Вібрації несприятливо впливають на організм людини, вони можуть бути причиною функціональних розладів нервової і серцево-судинної систем, а також опорно-рухового апарата. Це захворювання супроводжується головними болями, запамороченнями, підвищеною стомлюваністю. Тривалий вплив вібрацій призводить до розвитку вібраційної хвороби, успішне лікування якої можливе тільки на ранній стадії її розвитку.

Захист людей від вібрацій на робочих місцях, а також устаткування і будівельних конструкцій здійснюється методом віброізоляції шляхом пристрою пружних елементів, розміщених між вібруючою машиною і станиною, на якій вона встановлена. Як амортизатори вібрацій використовують сталеві пружини або гумові прокладки. Звичайно для віброізоляції насосів, двигунів внутрішнього згоряння й електричних машин застосовують пружинні амортизатори. Віброізолююча здатність гумових амортизаторів менше, ніж пружинних, але завдяки великому їхньому внутрішньому тертю вони забезпечують менший час загасання вільних коливань системи.

Для ослаблення вібрації кожухів, огороджень та інших деталей, виконаних зі сталевих аркушів, застосовують вібропоглинання шляхом нанесення на вібруючу поверхню шару гуми, мастик, пластиків, що розсіюють енергію вібрацій, при цьому також знижується рівень виробничого шуму.

Як індивідуальний захист від вібрацій, переданих людині через ноги, рекомендується носити взуття на повстяній або товстій з мікропористої гуми підошві.

Для захисту від вібрації рук рекомендуються віброгасячих рукавички.

Нормування вібрацій і загальні методи захисту від вібрацій