Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Основи охорони праці"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

До друку і в світ дозволяю

Перший проректор

В.В Семенець

“”2005р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Всі цитати, цифровий, фактичний

матеріал та бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам

ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою

                                                                                 «Охорона праці»

                                                                                  Протокол №       від

Упорядники:                                                                                         Є.М Анпілогов

                                                                                                                Б.В Дзюндзюк

                                                                                                                Т.Є Стиценко

                                                                                                                Л.В Ларченко

Відповідальний випусковий                                                                Б.В Дзюндзюк

Начальник методичного відділу                                                         П.С Ковтун

Начальник КВВ ННВПЦ                                                                     П.А Білоус

Поз.

ХАРКІВ 2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою

                                                                                 «Охорона праці»

                                                                                  Протокол №       від

Харків 2005

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів усіх спеціальностей/Упоряд.: Є.М. Анпілогов, Б.В. Дзюндзюк, Т.Є. Стиценко, Л.В. Ларченко.−Харків: ХНУРЕ, 2005.−90с.


ЗМІСТ

Вступ.........……………………………………………………………………..5

1  Тематичний план з дисципліни “Основи охорони праці”.……………...6

2  Законодавча база України про охорону праці. Основні положення

Закону України про охорону праці..........................................................................11

2.1 Державна політика в області охорони праці..........................................11

2.2 Служба охорони підприємства, її завдання й функції...........................15

2.3 Гарантії прав громадян на охорону праці...............................................17

2.4 Основні принципи державної політики в області охорони праці……19

2.5 Основні причини профтравматизму, профзахворюваності й

заходу щодо  їхньому попередженню…………………………………………….22

2.6 Взаємозв'язок системи “Людина−Машина−Середовище” (Л−М−С)

по курсу Основи охорони праці...............................................................................24

3  Техніка безпеки. Електробезпечність...………………………………...26

3.1 Причини електротравм...………………………………………………..26

3.2 Класифікація приміщень по небезпеці поразки електричним струмом……………………………………………………………………………...28

3.3 Замикання на землю...…………………………………………………...29

3.4 Аналіз небезпеки електричних мереж...………………………………..31

3.4.1 Мережа з ізольованої нейтраллю...…………………………………...31

3.4.2 Мережі із глухозаземленною нейтраллю...…………………………..33

3.5 Вибір режиму нейтралі...………………………………………………..34

3.6 Засоби захисту від поразки електричним струмом...………………….35

4 Промислова санітарія й гігієна праці...…………………………………..42

4.1 Параметри повітряного середовища виробничих приміщень..………43

4.2 Виробничі пили, пари, гази...……………………………………….......48

4.2.1 Дія на організм людини, шкідливих парів і газів...………………….48

4.2.2 Захист від шкідливих речовин, що втримуються в повітрі...……….50

4.2.3 Очищення від пилу повітря, що викидає в атмосферу..…………….52

4.3 Освітлення робочих місць...…………………………………………….53

4.3.1 Види виробничого освітлення. Нормування природного

освітлення й штучного освітлення...………………………………........................53

4.3.2 Штучне освітлення, його види. Нормування штучного

освітлення...…………………………………………………………........................56

4.4 Захист від вібрацій й шуму...…………………………………………...57

4.4.1 Вплив вібрації на організм людини. Захист від вібрації...………….57

4.4.2 Виробничий шум. Параметри звукового поля. Методи й

засоби захисту від шуму...………………………………………………................58

4.5 Захист від різних електромагнітних випромінювань...……………….62

5 Основи пожежної безпеки...………………………………………………72

5.1 Класифікація приміщень й будинків по ступені

взривопожежнонебезбечності..................................................................................73

5.2 Класифікація вибухів і пожежнонебезпечних  зон приміщення в

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
917 Kb
Скачали:
0