Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 45

        10. ДСТУ ISO 8258:2001 Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта (ISO 8258:1991,IDT) [Текст] –  Введ. 2002-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005.

        11. ДСТУ ISO 7966:2001 Статистичний контроль. Карти приймального контролю (ISO 7966:1993, IDT) [Текст] - Введ. 2002-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2001.

        12. ДСТУ ISO 7870:2004 Статистичний контроль. Карти вибіркового контролю. Вступ та настанови для користувача (ISO 7870:1993, IDT) [ Текст] -  Введ. 2005-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004.

Додаток А

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

ЗВІТУ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки

Дисципліна „Основи метрології, стандартизації та управління якістю ”

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

Визначення похибок показів денситометра в залежності від вимірюваної оптичної щільності

Виконав:                                                                                         Перевірила:

ст. гр. КТС ВПВ-10-1                                                                   доц. Цимбал Л. І.

Іванов А. А.

Харків 2010


Додаток  Б

       ТАБЛИЦІ ДОВІДКОВИХ ДАНИХ

       Таблиця Б.1 - Значення функції нормального розподілу F

f1

F при f2

1

2

3

4

5

6

8

12

24

P = 1%

1

4052

4999

5403

5625

5764

5859

5981

6106

6234

6366

2

98,5

99,0

99,2

99,3

99,3

99,5

99,4

99,4

99,5

99,5

3

34,1

30,8

29,5

28,7

28,2

27,9

27,5

27,1

26,6

26,1

4

21,2

18,0

16,7

16,0

15,5

15,2

14,8

14,4

13,9

13,5

5

16,3

13,3

12,1

11,4

11,0

10,7

10,3

9,9

9,5

9,0

6

13,7

10,9

9,8

9,2

8,8

8,5

8,1

7,7

7,3

6,9

7

12,3

9,5

8,5

7,9

7,5

7,2

6,8

6,5

6,1

5,7

8

11,3

8,7

7,6

7,0

6,6

6,4

6,0

5,7

5,3

4,9

9

10,6

8,0

7,0

6,4

6,1

5,8

5,5

5,1

4,7

4,3

10

10,0

7,6

6,6

6,0

5,6

5,4

5,1

4,7

4,3

3,9

11

9,8

7,2

6,2

5,7

5,3

5,1

4,7

4,4

4,0

3,6

12

9,3

6,9

6,0

5,4

5,1

4,8

4,5

4,2

3,8

3,4

13

9,1

6,7

5,7

5,2

4,9

4,6

4,3

4,0

3,6

3,2

14

8,9

6,5

5,6

5,0

4,7

4,5

4,1

3,8

3,4

3,0

15

8,7

6,4

5,4

4,9

4,6

4,3

4,0

3,7

3,3

2,9

16

8,5

6,2

5,3

4,8

4,4

4,2

3,9

3,6

3,2

2,8

17

8,4

6,1

5,2

4,7

4,3

4,1

3,8

3,5

3,1

2,7

18

8,3

6,0

5,1

4,6

4,3

4,0

3,7

3,4

3,0

2,6

19

8,2

5,9

5,0

4,5

4,2

3,9

3,6

3,3

2,9

2,5

20

8,1

5,9

4,9

4,4

4,1

3,9

3,6

3,2

2,9

2,4

22

7,9

5,7

4,8

4,3

4,0

3,8

3,5

3,1

2,8

2,3

24

7,8

5,6

4,7

4,2

3,9

3,7

3,4

3,0

2,7

2,2

26

7,7

5,5

4,6

4,1

3,8

3,6

3,3

3,0

2,6

2,1

28

7,6

5,5

4,6

4,1

3,8

3,5

3,2

2,9

2,5

2,1

30

7,6

5,4

4,5

4,0

3,7

3,5

3,2

2,8

2,5

2,0

40

7,3

5,2

4,3

3,8

3,5

3,3

3,0

2,7

2,3

1,8

60

7,1

5,0

4,1

3,7

3,3

3,1

2,8

2,5

2,1

1,6

120

6,9

4,8

3,9

3,5

3,2

3,0

2,7

2,3

2,0

1,4

6,6

4,6

3,8

3,3

3,0

2,8

2,5

2,2

1,8

1,0