Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 48

Приклад Б.2. Визначити  довірчий інтервал при Р = 95% для , якщо , а також sх і  визначені за результатами 10 вимірювань.

       Розвязання. Визначаємо число ступенів свободи  f= n – 1 = 10 – 1 = 9.  Далі з таблиці вибираємо %.


Додаток  В

Індивідуальні варіанти лабораторних робіт

              Таблиця В.1 – Вихідні дані для лабораторної  роботи  №2

Виміряні значення(кількість повторень іспиту дорівнює 5)

Номер вибірки

х 1

х 2

х 3

х 4

х5

1

6,10

6,15

6,20

5,90

5,95

2

6,20

6,00

5,80

6,10

5,90

3

5,95

6,25

5,85

5,90

6,05

4

6,05

5,90

6,10

5,80

5,85

5

6,00

6,40

6,30

6,40

6,40

6

6,00

6,00

5,70

5,80

6,30

7

6,30

6,10

6,20

6,10

5,80

8

6,20

6,30

6,30

5,90

6,30

9

6,10

6,40

5,80

6,40

6,30

10

6,10

6,30

6,10

6,20

5,80

11

6,25

6,30

6,40

6,40

6,40

12

5,90

6,30

6,40

6,40

6,40