Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 43

8. Проаналізувавши у пунктах 2-7 виконання операцій технологічних процесів при виготовленні досліджуваного видання заповнити протокол оцінки якості (табл. 5.12).

Таблиця 5.12 – Протокол оцінки якості поліграфічного виконання видання

Характеристика книжкового видання

Значення

1. Автор і назва видання

2. Тираж, тис. прим.

3. Обсяг, др. арк.

4. Клас і вид видання

5. Спосіб друку

6. Оцінка якості виконання додрукарських процесів

7. Оцінка якості виконання друкарських процесів

8. Оцінка якості виконання брошурувально-палітурних процесів

9. Оцінка якості виконання в цілому


   5.4 Зміст звіту

          Звіт з лабораторної роботи має містити мету роботи, зміст індивідуального варіанту завдання; опис порядку виконання роботи (із прив’язкою до свого  конкретного варіанту), одержані результати, висновки з роботи.

        5.5 Контрольні запитання та завдання

1.  Що називають сертифікацією продукції?

2.  Хто є найвищим державним органом із сертифікації продукції?

3.  Які види діяльності здійснюють у системі УкрСЕПРО?

4.  Дайте визначення обов'язкової сертифікації.

5.  Чим відрізняється добровільна сертифікація продукції від обов'язкової?

6.  Яка є структура системи сертифікації УкрСЕПРО?

7.  Перелічіть функції органу з сертифікації продукції.

8.  Що таке сертифікат відповідності, свідоцтво щодо його визнання та Державний Реєстр Системи УкрСЕПРО?

9.  На якій основі видають сертифікати відповідності на одиничний виріб та на партію продукції?

10.   3 якою метою здійснюють випробування продукції під час сертифікації?

11.   Що таке атестат виробництва, сертифікат відповідності та ліцензійна угода між замовником і Держспоживстандартом України?

12.   На яких принципах базується сертифікація?