Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 40

     6. Оцінити рівень якості друкованого видання у балах за табл. 5.7.

     Таблиця 5.7 – Оцінка рівня якості друкованого видання

Видання

Сума балів дефектів по класах

Оцінка якості

I

II

III

Багатофарбові

4

5 – 12

12

4

4 – 7

10

4

5 – 9

9

відмінно
добре
задовільно

Однофарбові

3

4 – 10

10

4

4 – 6

9

4

5 – 8

8

відмінно
добре
задовільно

          7. Оцінити якість виконання брошурувально-палітурних процесів у балах дефектності  за параметрами, що наведені у таблицях 5.8- 5.11.

Таблиця 5.8 – Допустимі відхилення в розмірах корінцевих полів на суміжних сторінках

Показники

Кількість сторінок в зошиті

Формати

від 70×100/32
до 70×108/8

від 60×90/32
до 70×100/32

А

Б

А

Б

1. Нерівність корінцевих полів на суміжних сторінках, мм

8

16

32

1,5

2,0

1,0

2,0

2. Перекос корінцевого поля, мм

8

16

32

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

3. Нерівність полів в головці суміжних сторінок, мм

8

16

32

1,0

1,5

1,0

1,5

2,0

1,5

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0