Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 6

А – промені, які падають на об'єкт, що розглядається;

В – промені, які попадають на фотоелемент денситометра.

Потрібно також враховувати, що настроювання денситометрів за еталоном чорного і білого з часом змінюється через зміну еталону. Такі похибки відносяться до прогресивних систематичних похибок, тобто таких, які зростають у міру експлуатації приладів. Перелічені причини потребують періодичних повірок денситометрів і зразкових мір на виробництві з метою уникнення можливого браку.


1.2.2  Повірка денситометра

Завданням першої частини лабораторної роботи є повірка денситометра.

Повірку досліджуваного денситометра треба здійснити вимірюванням оптичних щільностей  нормалізованої півтонової шкали з відомими значеннями оптичних щільностей, що визначені зразковим денситометром. Коливання виміряних значень оптичної щільності зразкової шкали пов’язане з неоднорідністю її полів.

Кожне поле нормалізованої шкали (взяти 10-12 полів на шкалі) треба виміряти денситометром, що повіряється, у 6 ділянках. Отримані значення треба занести у табл. 1.1.

Отримані значення оптичної щільності на кожному полі заслуговують на однакову довіру, оскільки вимірювання здійснювались в однакових умовах. Тому, для наближення їх до істинного значення, необхідно для кожного поля визначити середнє арифметичне значення:

                                            ,                                                 (1.5)

де n – кількість вимірювань  у кожному полі (n = 6);

Dij–  i-те значення виміряної оптичної щільності у j-му полі  (j = 1…12).

           Таблиця 1.1 – Виміряні  денситометром значення оптичної щільності нормалізованої шкали

Назва параметра

Номер заміру

Номер поля ( j = 1…12)

1

2

3

4

12

Виміряні значення, Dij , Б

1

2

6

Середнє арифметичне, , Б