Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 37

    Таблиця 5.3 – Дефекти верстання видання

Одиничні показники

Дефекти на сторінці

Число дефектів

Коефіцієнт якості

1. Прямокутність полос

2. Однакова висота полос

3. Однакове оформлення:

    - колонтитули

    - заголовки

    - підписи під рисунками

    - колонцифри

4.  Розмір спускових і кінцевих полос

5. Відсутність висячих рядків

6. Привідність верстання

7. Однакові відбитки (пробіли):

     - між заголовками

     - між заголовком і текстом


           4. Оцінити якість виготовлення друкарських форм у балах дефектності за параметрами, що наведені у табл. 5.4. :

o  1 бал – незначні, один або два дефекти;

o  2 бали – середній дефект;