Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 42

     * – на кожний вид дефекту

Таблиця 5.11 – Оцінка якості виконання брошурувально-палітурних процесів за сумою балів дефектності

Тип конструкції видання

Сума балів дефектності для класів видання

Оцінка якості

І

ІІ

ІІІ

1. В палітурці

4

5 – 10

11

4

5 – 9

10

5

6 – 8

9

5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)

2. В обкладинці

4

5 – 8

8

4

5 – 6

6

4

5 – 6

6

5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)

3. Аркушеве

1

2 – 3

3

1

2

3

1

2

3

5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)