Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 19

3.2 Методичні вказівки  з організації самостійної роботи студентів

При підготовці до ЛР необхідно ознайомитися з розділом навчального посібника [1] “Методи визначення рівня якості виробів” та матеріалом, детально викладеним у роботах [2,3].

Для того, щоб оцінити рівень якості книжкового видання, необхідно використати один із методів: диференційний, комплексний або мішаний.

  Диференційний метод оцінювання рівня якості продукціїметод оцінювання рівня якості продукції з використанням оди­ничних показників її якості.

  Комплексний метод оцінювання рівня якості продукціїметод оцінювання рівня якості продукції на основі узагальненого показника її якості.

 Мішаний метод оцінювання рівня якості продукціїметод оцінювання якості продукції з використанням одиничних і комплексних показників її якості.

   Диференційний метод передбачає застосування простих (одиничних) показників якості книги, в результаті якого отримують n значень відносних показників якості (оцінок), за якими судять про відповідність оцінюваних показників еталонним (базовим) значенням, які беруться з нормативних документів. У диференційному методі визначають, чи досягнуто рівня базового зразка в цілому, за якими показниками його досягнуто та ін.

Диференційний метод має обмеження, тому що не дає змоги отримати узагальнену оцінку, виражену одним числом.

  Комплексний методвизначення рівня якості продукції полягає у порівнянні так званих комплексних показників рівня якості замість одиничних, як у диференційному методі. Спочатку за чинною методикою на підставі множини одиничних показників знаходять комплексні показники рівня якості зада­ної та базової продукції, а потім оцінюють рівень якості заданої продукції. Цей метод  грунтується на застосуванні узагальненого показ­ника якості продукції. Узагальнений показник є функцією від одиничних (або групових, комплексних) показників якості продукції і може бути виражений:

- головним показником, який відображає основне призначення продукції;

- інтегральним показником;

- середнім зваженим показником.

  У всіх можливих випадках визначають головний показник. Головним показником, наприклад, для друкарської машини є її продуктивність в аркушах-відбитках за термін служби; який визначається за формулою: