Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 35

     Таблиця 5.1 – Досліджувані конструктивні показники книжкового видання

Назва показника

Значення показника

1. Формат та доля, кількість сторінок в блоці

2. Товщина блоку, мм

3. Кількість сторінок в зошиті

4. Наявність і обсяг дробової частини   аркуша

5. Кількість зошитів в блоці

6. Спосіб скріплення аркушів в блоці

7. Форма корінця

8. Наявність каптально-паперової стрічки

9. Тип форзацу

10. Тип книжкової оправи

11. Спосіб оздоблення книжкової оправи   

      (друкування, тиснення)

         3. Визначити якість складання, верстання тексту та ілюстрацій у виданні за кількістю відповідних дефектів.

         а) Аналіз якості складання видання визначити за параметрами, що наведені у табл. 5.2. Коефіцієнт якості розрахувати за формулою:

    ,                                                         (5.1)

          де  N0  – кількість досліджуваних полос (рядків, абзаців);

          N1 – кількість полос (рядків або абзаців) з дефектами.