Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 25

                      Q1гр = (q1 · a1) + (q2 · a2) + (q3 · a3) + (q4 · a4) =

                 =  (0,83·0,2) + (0,85·0,2) + (0,9·0,3) + (0,64·0,3) = 0,80;

        група II – міцність скріплення книжкового блока

                        Q2гр = (0,64·0,6) + (0,88·0,4) = 0,74;

        група III  – якість виготовлення та оздоблення книжкової оправи

Q3гр = (1·0,15) + (0,75·0,15) + 0 + (1,2·0,1) +

                      + (0,9·0,15) + (0,8·0,15) = 0,64;

         група IV – показник естетичних властивостей

                            Q4гр = 0,75·1,0 = 0,75;

                                                                                                                                                                  Q4гр = 0,75·1,0 = 0,75;

         група V – рівень оформлення

                          Q5гр = (0,875·0,4)+(0,75·0,6) = 0,80.

          5.  Розрахунок  узагальненого показника якості книги здійснили за формулою 3.5:

                    * = (Q1гр·a1) + (Q2гр·a2) + (Q3гр·a3) + (Q4гр·a4) + (Q5гр·a5) ;

      = (0,80·0,2) + (0,74·0,3) + (0,64 ·0,1) + (0,75·0,1) + (0,80·0,3) = 0,776.

    6.  Зробили  висновок, що якість оцінюваної книги задовільна, майже добра, тому що 0,8 >= 0,776 ³ 0,6.