Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 28

Контрольна карта— це карта, яка будується на бланку з сіткою і має відображати зміни рівня настроювання і точності процесу. На горизонтальній осі карт відкладають порядкові номери вибірок або проб, а на вертикальній — значення одного або декількох показників якості або їх статистичні характеристики для кожної вибірки. При цьому обов'язкова фіксація параметрів та режимів технологічного процесу. Найчастіше регулювання здійснюється за одним самим важливим параметром якості продукції.                                                                                                                         

В залежності від статистичної характеристики карти називаються:

карта індивідуальних значень — на вертикальній осі карти відкладають виміряні значення Хі ;

- карта середніх значень— на її вертикальній осі відкладають вибіркові середні арифметичні значення  контрольованого параметра  ;  

- карта медіан — відкладається медіана (медіана — значення оцінюваного параметру одиничної властивості продукції, при якій площа кривої розподілу поділяється наполовину);

- карта середніх квадратичних відхилень — на вертикальній осі відкладають вибіркові середні квадратичні відхилення S;

- карта розмахів — відкладають розмахи R (розмах — різниця між максимальним та мінімальним значеннями контрольованого
параметру).                                                                                                                                                    • ..'._.,

Іноді виникає потреба одночасного застосування двох або більше контрольних карт, які наносять натой самий  або різні бланки. Прикладом    може   бути   карта   медіан   та індивідуальних значень  (-Хі ), яку будують на одному бланку.

Будь-яка з перелічених вище карт містить горизонтальні суцільні лінії меж технічного допуску: верхню — Тв і нижню — Тн; дві штрихові лінії (зверху і знизу), які є межами регулювання значень показника якості: Рв — верхня та Рн— нижня попереджувальні межі відповідно; суцільну лінію Ср — середній рівень якості.