Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 44

13.   Які основні форми сертифікації ? Чим вони відрізняються?

14.   Що таке самосертифікація?

15.   На які види поділяється сертифікація?

16.   Що таке система сертифікації ?

17.   З чого починається процес сертифікації?

18.   Наведіть основні етапи сертифікації.

19.   Які існують терміни дії сертифікатів відповідності?

20.   У чому полягає основа інформаційного забезпечення Системи УкрСЕПРО?


ПЕРЕЛІК рекомендованої літератури

1.  Цимбал, Л.І. Основи метрології, стандартизації та управління якістю [Текст] : навч. посібник / В.П. Ткаченко, Л.І. Цимбал.  – Харків : ХНУРЕ, 2005. – 180 с.

          2. Пашуля, П.Л. Основи метрології, стандартизації і сертифікації.
Якість у поліграфії [Текст] : навч. посібник /  П.Л. Пашуля – К.: ІЗМН, 1997. – 288 с.

          3. Батюшко, А.Л. Точность   и   надежность   технологических процессов в полиграфии [Текст] / А.Л. Батюшко  – М.: Книга, 1975. – 116 с.

          4. Волкова, Л. А. Статистически   метод      контроля      и регулирования наборных процессов [Текст] / Л.А. Волкова – М. МПИ, 1977. – 36 с.

         5.  Синяк, М. Руководство пользователя информационно-поисковой системой полиграфического оборудования. Версия 2.8. [Текст] / М. Синяк.  – М.: МГУП, 2002. – 50 с.

          6. ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контроля та регулювання. Терміни та визначення [Текст]  Введ. 1997-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 1997.

          7. ДСТУ ISO 11843-1:2005. Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 1. Терміни та визначення (ISO 11843-1:1997, IDT) [Текст]  -  Введ. 2006-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005.

          8. ДСТУ ISO 12647-1:2005. Поліграфія. Управління процесами виготовлення растрових кольороподілених фотоформ, пробних i тиражних відбитків. Частина 1. Параметри та методи вимірювання (ISO 12647-1:1996, IDT) [Текст]  -  Введ. 2006-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005.

          9. ГОСТ 27.202-83. Надежность в технике. Технологичекие системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции [Текст]  -  Введ. 1988-01-01. – М.: Госсстандарт, 1987.