Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 36

  б) Аналіз якості верстання видання визначити за параметрами, що наведені у табл. 5.3. Аналіз якості верстання видання ставить за мету засвоїти основні вимоги до якості верстання тексту, ілюстрацій, таблиць і формату набору та навчитися виявляти його дефекти.


      Таблиця 5.2   – Дефекти складання видання

Одиничні показники якості

Дефекти на сторінці

Число дефектів

Коефіцієнт якості

1. Точність формату набору

(допуск ± 0,05 мм)

2. Точність міжрядкових пробілів

3. Точність пробілів між словами

(від ¼ до ¾ кеглів)

4. Відсутність коридорів

5. Однаковість абзацних відступів

6. Точність розміру кінцевих рядків абзацу

7. Відсутність переносів (абревіатур, неблагозвучних,цифр, одного числа, ініціалів тощо)