Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 27

Зміст роботи: провести аналіз технологічного процесу проявлення фотоформ за певними показниками якості продукції, та здійснити його статистичне регулювання.

За діаграмою (контрольною картою) процесу визначити момент та характер регулювання для одержання фотоформ із заданою оптичною щільністю.

4.2 Методичні вказівки з самостійної роботи студентів

При підготовці до ЛР необхідно ознайомитися з розділом навчального посібника [1-4] “Статистичні методи контролю якості” та матеріалом, детально викладеним у роботах [10-12].

Під статистичним регулюванням технологічного процесу розуміють корегування його параметрів у ході виробництва вибірковим методом контролю для забезпечення необхідної якості та запобігання браку [10].

Будь-якому технологічному процесу властиві відхилення двох типів: випадкові і невипадкові (систематичні).

Систематичні відхилення, пов'язані з настроюванням технологічного процесу або обладнання, можуть бути усунені або зведені до мінімуму. Проте, навіть при застосуванні стандартизованих матеріалів, найсучаснішим проявним пристроям властиві певні відхилення у роботі, пов'язані з природними межами можливостей даної конструкції або процесу. Природний діапазон змін у здатності забезпечувати задану оптичну щільність фотоформи може розглядатися як міра технічних можливостей даного проявного пристрою або формних процесів у цілому. Від природних меж слід відрізняти допустимі межі відхилень, які задаються нормативними документами зі стандартизації.

У випадку переважання допустимих меж відхилення технологічного процесу, які виражені у параметрах продукції, над природними межами, завдання статистичного регулювання технологічного процесу зводиться до відокремлення випадкових відхилень від систематичних, визначення причин коливань та їх усунення.

Cтатистичне регулювання ТП здійснюють після статистичного аналізу цього процесу. Результати аналізу дають показники точності та стабільності технологічного процесу, межі регулювання, а також показники якості, які підлягають регулюванню. Статистичний аналіз процесу студенти виконували у ЛР 2.

           Одним з засобів статистичного регулювання служать контрольні карти [10]. Вони дозволяють наглядно відображати ТП і своєчасно розпізнавати невипадкові відхилення або грубі порушення процесу. Правильне застосування контрольних карт дозволяє запобігати появі браку та підвищує ефективність виробництва.