Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 34

5.1 Мета роботи

     Проаналізувати якість конструкції книжкового видання, виявити дефекти, допущені при виконанні технологічних операцій в процесі виготовлення книги, оцінити властивості одиничних показників якості книги, заповнити протокол оцінки поліграфічного виконання видання за вимогамидіючих нормативних документів.  Мета аналізу - виявити причини, які знижують якість поліграфічного виконання видання.

5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

         При підготовці до ЛР необхідно ознайомитися з розділом навчального посібника [1] “Сертифікація – гарантія високої якості” та матеріалом, детально викладеним у роботах [2-3].

   Уся друкована продукція, зокрема книжкові видання, згідно методики оцінювання якості поліграфічного виконання поділяються на три класи і шість видів у відповідності вимогам до якості їх виконання.

   До першого класу відносяться факсимільні видання, видання по мистецтву, особливо художні (ювілейні, подарункові, сувенірні), наукові з фотографічними ілюстраціями.

   До другого класу відносяться найбільш поширені видання – зібрання творів і окремі видання політичної, художньої і наукової літератури, енциклопедії, книги для дошкільного і молодшого шкільного віку, ілюстровані журнали, аркушеві видання, розраховані на довговічне користування, з чорно-білими і кольоровими ілюстраціями.

   До третього класу відносяться виробничі, нормативні, інформаційно-технічні видання, довідники, масові журнали, аркушеві видання, розраховані на середній і короткий термін використання.

   В межах класу видання поділяються за типом конструкції і барвистості на види: в палітурках, обкладинках, аркушеві, одно- і багатофарбові.

   Максимально допустима сума балів по друкарських процесах визначається в залежності від барвистості, а по брошурувально-палітурних процесах – в залежності від конструкції видання.


    5.3 Порядок виконання роботи

1. Одержати у викладача оригінал книжкового видання  для оцінювання якості поліграфічного виконання.

2. Провести аналіз конструкції книжкового видання за показниками, переліченими у табл. 5.1.