Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 21

    2. Оцінювання групових показників якостікниги проводять за формулою:

,                                                       (3.4)

    де  – груповий комплексний показник якості;

aі  – коефіцієнт (параметр) вагомості i-го одиничного показника;

nі  – кількість одиничних показників якості в і-тій групі.

    3.Оцінювання якості книги в цілому.Числове значення узагальненого комплексного показника якості визначають за формулою:

,                                              (3.5)

     де ai – коефіцієнт (параметр) вагомості i-го групового  показника;

n – кількість групових показників якості.


   3.3 Порядок  виконання роботи

    1.  Одержати номер індивідуального варіанта у викладача.

    2. У таблицю 3.1 (стовбчик 2) записати абсолютні значення оцінюваних показників якості у відповідності до індивідуального варіанту (див. додаток В, таблиці В.2, В.3 ). Для розрахованого прикладу  у даних методичних вказівках у стовбчик 2 таблиці 3.1 записані  вхідні значення оцінюваних показників якості.

    3. Перевірити, чи не виходять задані абсолютні значення одиничних показників за допустимі границі, за які вони  не повинні виходити. У протилежному випадку якість усієї книги вважається незадовільною, значить узагальнений комплексний показник якості також дорівнює 0. Однак в даній лабораторній роботі розрахунки проводять до кінця, урахувавши, що відносні значення показників, що вийшли за допустимі границі, дорівнюють 0. Допустимі граничні значення показників якості (однакові для всіх індивідуальних варіантів лабораторної роботи) подані у графах 4 і 5 табл. 3.1.

        4. Розраховати значення відносних одиничних показників якості, користуючись для бажаних показників формулою (3.2) та для небажаних показників формулою (3.3), і заносять у графу 8 табл. 3.1. У графі 3 (табл. 3.1) подані значення базових показників якості (однакові для всіх варіантів), необхідні для розрахунку відносних показників.