Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 38

o  3 бали – значний дефект, який виходить за межі допуску.

       Таблиця 5.4 – Бали дефектів за групою формних процесів

Вид дефекту

Одиниці

Оцінка в балах

по класах

Бали

дефектності

I

II

III

1. Низька культура складання тексту

1 полоса

2. Дефект шрифта

1 полоса

3. Порушена лінія шрифта

більше 1 на 16 с.

4. Нерівномірність міжрядкових пробілів

1 на 16 с.

5. Дефекти верстання:

    а)  різна оптична густина:

      - знаків на одній полосі;

      - знаків між полосами

1 полоса

1 полоса на 16 с.

 6. Косина ілюстрацій  (0,7 мм)

6. Дефекти ілюстраційних форм

7. Неспівпадання країв у багатофарб. ілюстраціях

        -від 0,5  до 1,0 мм

        - від 1,0 мм до 2,0 мм

 - більше 2,0 мм

більше 1 на 16 с.

1 ілюстрація брак