Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Методичні вказівки

до лабораторних робіт з дисципліни

«Основи метрології, стандартизації та управління якістю»

для студентів усіх форм навчання

напряму 6.015101 «Видавничо-поліграфічна справа»

Харків 2009


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Методичні вказівки

до лабораторних робіт з дисципліни

«Основи метрології, стандартизації та управління якістю»

для студентів усіх форм навчання

напряму 6.015101 «Видавничо-поліграфічна справа»

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               кафедрою ІКГ.

                                                                                               Протокол № 8

                                                                                               від 6.03.2009 р.

Харків 2009

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю» для студентів усіх форм навчання напряму 6.015101 «Видавничо-поліграфічна справа»/ Упоряд. Цимбал  Л.І. - Харків: ХНУРЕ, 2009. -  55   с.

          Упорядник: Л.І. Цимбал

          Рецензент: П.Г. Романій, д.т.н., проф. каф. ІКГ

                                                                                                                                                 П.Г.Романій, д.т.н., проф. каф. ІКГ

                                                                                                                                                 Л.І. Цимбал

Похожие материалы

Информация о работе