Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 32

3. Визначити показники точності та стабільності процесу проявлення фотоформ  (показники  KН , Kц , Kр. , KМ.С, , Kст  за формулами 4.1- 4.6).

У розрахунку показника розсіювання Kр поле допуску визначають із співвідношення:

.                                                    (4.7)

4. Дані у таблиці згрупувати за інтервалами  (сформувати полігон частот), кількість яких має бути не меншою 7, і побудувати гістограму розподілу і контрольну картузаданого заіндивідуальним варіантом типу.


Таблиця 4.1 – Вхідні дані та дані розрахунків

вибір-

ки

№ фото-форми

Di

 вибір-ки

σ

вибір-ки

Dсер

сумар-ної вибірки

σ

сумар-ної вибір-ки

Kн

Kц

Kр

Kм.с.

Kст

1

1

2

..

5

2

1

2

..

5

....................

12

1

2

..

5