Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології, стандартизації та управління якістю», страница 15


            Таблиця 2.1 – Виміряні та розрахункові дані для наведеного прикладу

Параметр фотоформи

Номер вибірки

N1

N2

N3

1. Оптична щільність D

2,12; 2,10; 2,13; 2,15; 2,10

2,12; 2,09; 2,10; 2,05; 2,09

2,09; 2,10; 2,12; 2,10; 2,15;

2. Вибіркове середнє

2,124

­-

2,112

3. Вибіркова дисперсія S2

­-

        За даними замірів оптичної щільності фотоформи D визначають математичне сподівання цієї випадкової величини (вибіркове середнє ) для першої та третьої вибірок:

 ,                                                 (2.3)

де п – кількість значень оптичної щільності у вибірці (у нашому прикладі n = 5),  – i-те значення оптичної щільності;