Конспект лекцій № 1-19 з дисципліни “Основи нафтогазової справи” (Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання. Екологія нафтогазовидобування)

Страницы работы

Содержание работы

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра видобування нафти і газу

Описание: D:\Мои_Документы\Старі фото\Дореволюционная Полтава\010.JPG

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “Основи нафтогазової справи”

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

зі спеціальності 6.090304 “Видобування нафти і газу”

Полтава - 2012

Автори: Зоценко М.Л., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри.   

             Петраш Р.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра видобування нафти і газу

Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри нафтогазових промислів і геотехніки 29 березня 2012 року протокол № 8

Рецензенти: Заяць В.П., старший викладач кафедри видобування                    нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

).

Наливайко  О.І., к.т.н., доцент кафедри видобування  нафти і газу                та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Военчук М.П., старший викладач кафедри видобування                    нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Основи нафтогазової справи»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ”

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

зі напрямком підготовки 6.0903 “Нафтогазова справа”

Редактор Н.В. Жигилій

Коректор Н.О. Янкевич

ЗМІСТ

Лекція №1. Нафта і газ у житті людини......................................................... 4

Лекція №2. Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання….10

Лекція №3. Буріння нафтових і газових свердловин……………………...16

Лекція №4. Буріння нафтових і газових свердловин....................................24

Лекція №5. Буріння нафтових і газових свердловин ……………………..30

Лекція №6. Розроблення нафтових і газових родовищ................................36

Лекція №7. Розроблення нафтових і газових родовищ................................40

Лекція №8. Розроблення нафтових і газових родовищ................................46

Лекція №9. Розроблення нафтових і газових родовищ................................51

Лекція №10. Експлуатація нафтових і газових свердловин………………55

Лекція №11. Система збирання нафти і газу на промислах………………63

Лекція №12. Промислова підготовка нафти і газу………...………………67

Лекція № 13. Дослідження нафтових і газових свердловин……………...76

Лекція №14. Основи проектування розробки родовищ…………………..81

Лекція №15. Переробка нафти……………………………………………..85

Лекція №16. Переробка газу………………………………………………. 90

Лекція №17. Засоби зберігання і транспортування  нафти й газу………..97

Лекція № 18. Засоби зберігання і транспортування  нафти й газу……….104

Лекція №19. Екологія нафтогазовидобування …………………………… 112

Лекція 1. НАФТА І ГАЗ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

План лекції

1.  Що таке нафта і газ.

2.  Теорії походження нафти та газу.

3.   Утворення родовищ нафти і газу й історія їх відкриття.

4.  Нафтова та газова промисловість України.

1. Що таке нафта і газ. Нафта відома людині з давніх часів. Ще 6000 років тому люди використовували нафту для опалення й освітлення у провінції Сичуань (Китай), у районі сучасного міста Керчі (Україна), на берегах Євфрату (Ірак). У Біблії згадуються смоляні ключі біля Мертвого моря тощо.

Похожие материалы

Информация о работе