Конспект лекцій № 1-19 з дисципліни “Основи нафтогазової справи” (Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання. Екологія нафтогазовидобування), страница 60

Найбільший об’єм серед відходів буріння є бурові стічні води, яких накопичуються 25-120 м3 за добу.

Повітря забруднюється газами двигунів, а також вуглеводневими газами, які витікають зі свердловин.

Поверхневі і підземні води забруднюються за рахунок попадання шкідливих відходів буріння.

Гірські породи забруднюються шляхом насичення їх порового простору нафтою та реагентами.

За такими напрямками слід проводити роботу:

-  створювати оборотне водопостачання;

-  очищувати стічні води;

-  надійно зберігати і утилізувати відходи буріння; проводити рекультивацію порушених земель.

3.  Охорона довкілля при експлуатації нафтових і газових родовищ. Заходи полягають у виборі системи контролювання та регулювання розробки родовища на підставі регулюючих документів і нормативів. Важливе значення має контроль за станом розробки родовища. Особливо за просуванням контурів нафтоносності, пластовим тиском, гідравлічними зв’язками між пластами. Ведеться боротьба з обводненням свердловин.

Оскільки експлуатаційні, нагнітальні та інші свердловини мають тривалий термін роботи  , необхідно вести боротьбу з корозією експлуатаційної колони. Для цього використовують НКТ.

Дослідження показують, що основною причиною втрати герметичності обсадних колон є електрохімічна корозія зовнішньої поверхні труб. Для цього колони цементують, але це не вирішує проблему в цілому.

4.  Класифікація нафтобаз. Нафтобазами називають підприємства, які складаються з комплексу споруд і установок, що призначені для приймання, зберігання і розподілу нафтопродуктів споживачам. Їх призначення – забезпечення нафтопродуктами промисловості, сільського господарства, транспорту та інших споживачів нафтопродуктами у необхідній кількості і відповідної якості; а також збереження якості продукції і мінімізації їх втрат при прийманні, збереженні і розподілі споживачам.

Класифікуються нафтобази за річним вантажним обертом (тис. т/рік): І – більше 500; ІІ – 100-500; ІІІ – 50-100; ІV – 20-50; V – до 20 включно.

Усі операції, які проводяться на нафтобазах поділяються на основні і допоміжні.

До основних відносяться:

-  приймання нафтопродуктів, які надходять на нафтобазу залізницею, водним, автомобільним транспортом і за трубопроводами;

-  зберігання нафтопродуктів у резервуарах і тарних сховищах;

-  відпускання нафтопродуктів у залізничні і автомобільні цистерни, нафтоналивні судна або за трубопроводами

-  вимірювання і облік нафтопродуктів.

До допоміжним операціям відносяться:

-  очищення і збезводнювання масел та інших в’язких нафтопродуктів;

-  змішування масел і палив;

-  регенерація відроблених масел;

-  виготовлення і ремонт тари;

-  ремонт технологічного обладнання, будівель і споруд;

-  експлуатація котелень, транспорту та енергетичних пристроїв.

Література

1.  Коршак А.А., Шаммазов А.М.Основы нефтегазового дела/ А.А. Коршак, А.М. Шаммазов//– Уфа: ДПС. – 2001. – 543 с.

2.  Каплан Л.С. Введение            в технологию и технику нефтедобычи /Л.С. Каплан// – Уфа: ПКФ «Конкорд-Инвест». – 1995. – 236 с.

3.  Яремійчук Р., Возний В. Основи гірничого виробництва/Р. Яремійчук,  В. Возний//. – К.:Українська книга. – 2000. – 359 с.

4.  Аренс В.Ж. Основы геотехнологий. -М.: Недра. – 1988.

5.  Бакка М.Т. та ін. Основи гірничого виробництва: Навчальний посібник. – Житомир.-1999.

6.  Бобрицкий Н.В., Юфин В.А. Основы нефтяной и газовой промышленности /Н.В. Бобрицкий, В.А. Юфин//. -М.: Недра. – 1988.

7.  Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела / А.А. Коршак, А.М. Шаммазов//. Издание трете, исправленное и дополненное – Уфа: ДПС. – 2005. – 528 с.    

8.  Кудинов В.И. Основы нефтепромыслового дела. – Москва-Ижевск: Институт  компьютерных  исследований; Удмуртский госуниверситет. 2004, 720 с.

9.  Крец В.Г. Основы нефтегазового дела: учебное пособие /В.Г. Крец, А.В. Шадрина//. –  Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 181 с.