Конспект лекцій № 1-19 з дисципліни “Основи нафтогазової справи” (Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання. Екологія нафтогазовидобування), страница 12

Вишки бувають баштового і щоглового типів (рис.3.6). Основні параметри вишки – вантажопідйомність, висота, ємність магазинів (сховищ для свічок бурильних труб), розміри, довжина свічки, маса.

Чим більша довжина свічки, тим на менше частин необхідно розбирати бурильну колону при зміні бурового інструменту. Тому з глибиною буріння збільшується висота і вантажопідйомність вишок: при глибині 300...400 м використовується вишка висотою 16...18 м; 2000...3000 м – 42 м; 4000...6500 км – 53 м.

Обладнання для проведення опускних і підіймальних операцій включає талеву систему і лебідку. Лебідка використовується для піднімання й опускання бурових та обсадних труб, утримання бурильного інструменту, підтягання різних вантажів .

До складу наземного обладнання, яке безпосередньо викорис-товується при бурінні, входять вертлюг, бурові насоси, напірний рукав і ротор.

Вертлюг – це механізм, що з’єднує талеву систему та буровий крюк, що не обертаються з бурильними трубами, до яких прикладається обертальний момент. Вертлюг також забезпечує введення промивальної рідини до бурильних труб.

Бурові насоси необхідні для нагнітання бурового розчину в свердловину. Звичайно це поршневі двохциліндрові насоси подвійної дії або 3 циліндрові одинарної дії.

Напірний шланг подає промивальну рідину від нерухомого стояка до вертлюга.       

Силовий привід забезпечує функціонування всієї бурової установки. Він постачає енергію до лебідки, насосів, ротора.

Циркуляційна система бурового розчину служить для збирання й очищення бурового розчину, виготовлення нових його порцій і закачування розчину в свердловину.

До білявишкових  споруд відносять приміщення різного призначення, запасні резервуари для розчину, трансформаторна, стелажі для труб, майданчик для виготовлення розчину та складування вихідних матеріалів для його виготовлення.

Вибійні двигуни відносяться до бурового обладнання. Це турбобур, електробур і гвинтовий двигун, які встановлюються безпосередньо над долотом.

4. Буровий інструмент, який використовується при бурінні, поділяється на основний (долота) і допоміжний (бурильні труби, бурильні замки, центратори тощо).

При обертальному бурінні гірські породи руйнуються долотом, що обертається при дії осьового навантаження. За характером руйнування гірських порід розрізняють суцільне і колонкове буріння. При суцільному бурінні гірська порода руйнується за всією площею вибою. При колонковому бурінні  породи руйнуються тільки по кільцю з метою добування керну  - циліндричного зразка гірських порід за всією чи за частиною довжини свердловини. За допомогою кернів вивчають властивості, склад і будову гірських порід та флюїдів.

Головний інструмент буріння – це долота. Долото обертається при осьовому навантаженні разом з бурильною колоною Всі їх можна об’єднати у три типи:

- ріжучо-сколюючої дії, які лопатями руйнують породу (лопатеві долота),   конструкцію наведено на рис 3.7,а;                      

- дроблячо-сколюючої дії, які руйнують породу зубцями, розташованими на шарошках (шарошечні долота), конструкцію наведено на рис 3.7,б;                       

- ріжучо-сточувальної дії, які руйнують породу алмазними зернами чи твердосплавними штирями, розташованими з торцевої частини долота (алмазні і твердосплавні долота), конструкцію наведено на рис 3.7,в.

Подпись:  
Рис. 3.7. Конструкції долот: а – лопатеве; б – шарошкове; в – алмазне.

Озброєння шарошок доліт типів М, МС, С, СТ и Т, призначених для руйнування неабразивних и слабоабразивних порід, виконано у вигляді фрезерованих зубів призматичної форми, які мають різні  параметри за кутом загострення, вишини над корпусом шарошки та величині притуплення, наплавлених зерновим твердим сплавом різної товщини. Наплавочний матеріал наноситься на усю поверхню зуба (бокові, торцеві и притуплення), що обумовлює більш високу зношуваність  озброєння і долота у цілому і, як наслідок, збільшення показників його роботи. Висота зубів чи твердосплавних зубків та їх шаг максимальні в долотах, призначених для буріння у м’яких породах, и мінімальні в долотах для буріння дуже міцних порід.