Конспект лекцій № 1-19 з дисципліни “Основи нафтогазової справи” (Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання. Екологія нафтогазовидобування), страница 30

Після щілинного різання можливо проводити кислотну обробку.

3. Методи підвищення нафто- та газовіддавання пластів. Методи підвищення пластового тиску і підвищення проникності пласту дозволяють, головним чином, скорочувати термін  розроблення покладів за рахунок більш інтенсивних темпів відбирання нафти та газу. Однак необхідно прагнути і до найбільш повного вилучення нафти і газу з надр. Це досягається використанням методів підвищення нафто- та газовіддавання пластів.

Для підвищення нафтовіддавання і газовіддавання пластіввикористо-вують такі способи:

- закачування у пласт води, обробленої ПАР;

- витиснення нафти розчинами полімерів;

- закачування у пласт вуглекислоти;

- нагнітання у пласт теплоносіїв;

- пластове горіння;

-  витиснення нафти з пласту розчинниками.

При закачуванні у нафтовий пласт води, обробленої ПАР (0,05%), знижується поверхневий натяг на межі “нафта-вода”, що сприяє подрібненню глобул нафти й утворенню малов’язкої  емульсії типу “нафта у воді”, для переміщення якої необхідні менші перепади тиску. Одночасно різко знижується і поверхневий натяг на межі нафти з породою, завдяки чому вона більш повно витісняється з пор та змивається з поверхні породи.

Витиснення нафти розчинами полімерів проходить за рахунок загущення води, тобто штучно підвищується її в’язкість.  Широко використовуються для цього поліакриламіди (ПАА). Вони добре розчинюються у воді і вже при концентрації 0,01...0,05% надають їй в’язкопружні властивості.

При закачуванні у пласт вуглекислоти вона розчиняється у нафті, що знижує  в’язкість останньої. Це збільшує приплив нафти до свердловини.

В’язкість нафти (особливо високов’язкої) можна знизити шляхом нагнітання у пласт теплоносіїв (гарячу воду чи пару при температурі 4000 С). Цей захід сприяє розчиненню асфальтенів, смол і парафінів.

Метод пластового горіння (рис.9.2) полягає у тому, що у нагнітальній (запалювальній) свердловині, у вибої, створюється осередок вогню, який рухається. Горіння у ньому підтримується нагнітанням до нього повітря. Підігріта таким чином нафта рухається до експлуатаційної свердловини.

При витисненні нафти з пласту розчинниками у якості розчинників використовуються зріджені пропан, бутан та їх суміш. Вони швидко розчиняються у нафті і зменшують її в’язкість.

Для підвищення газовіддавання використовують кислотну обробку свердловин, гідророзрив пласта, торпедування свердловин, а також відбирання газу зі свердловин під вакуумом.

4. Методи розробки в’язких і високов’язких нафт в карбонатних колекторах. Останні роки розвитку нафтової промисловості України характерні погіршенням структури запасів нафти. Особлива увага приділяється складним за структурою  покладам нафти, які складені карбонатними колекторами і містять нафту в’язку і високов’язку.

Геолого-фізична будова таких родовищ і характеристики флюїдів, що містяться у них, свідчать про складність вилучення з них запасів нафти. Існуючі в Світі методи розробки дозволяють вилучити з таких родовищ 0,23-0,27 запасів нафти.

Карбонатні колектори мають такі основні властивості:

-  незначна абсолютна величина проникності;

-  низька ємність тріщин, яка не перевищує 2-3%;

-  збільшення пористості за рахунок розвитку каверн;

-  відсутність зв’язаної води в тріщинах та ізольованих кавернах.

Карбонатні колектори з усіма геолого-фізичними показниками поступаються теригенним колекторам. Різноманітна природна неоднорідність будови карбонатних колекторів ускладнює використання традіційних методів інтенсифікації нафти і газу (внутрішнього і зовнішнього заводнення) для підтримки пластового тиску і підвищення нафтовилучення.

Родовища з карбонатними колекторами, які містять в’язку і високов’язку нафту (> 30 мПа·с) з метою збільшення нафтовилучення потребують використання комбінованих методів впливу (полімерних, термічних та ін.).

Лекція 10. ЕКСПЛУАТАЦИЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

План лекції:

1.  Загальні положення

2.  Фонтанний спосіб експлуатації свердловин

3.  Компресорній спосіб експлуатації свердловин