Конспект лекцій № 1-19 з дисципліни “Основи нафтогазової справи” (Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання. Екологія нафтогазовидобування), страница 34

На промислах використовуються гвинтові насоси для свердловин з 148 і 8 мм обсадними колонами. Їх продуктивність 40, 80, 100 м3/добу. Такі насоси суміщають позитивні якості штангових і відцентрових насосів і забезпечують плавне, безперервне подавання рідини без пульсації, з постійно високим к.п.д. в у великих діапазоні зміни тиску.  Такі насоси особливо ефективні при перекачуванні в’язкої нафти. Вони забезпечують стабільні параметри роботи при видобуванні нафти з високим газовим фактором тому, що попадання вільного газу до насоса не призводить до зриву його роботи. При роботі гвинтових насосів не виникає інтенсивного емульгування рідини.

Для піднімання нафти з великих глибин розроблені гідропоршневі насоси. які мають гідравлічний двигун і поршневий насос. Таким способом можливо підняти 20 м3/добу нафти з глибини 4000 м з к.п.д, який дорівнює 0,6.

5. Обладнання вибою свердловин. Нафтові, газові та газоконденсатні свердловини мають спеціальне підземне і надземне обладнання. До підземного належить обладнання вибою й стовбура свердловини, а до надземного – обладнання гирла, промислові установки та споруди.

Обладнання вибою призначається для попередження руйнування продуктивного пласта і винесення до вибою твердих частинок. Одночасно воно повинно створювати якомога менше перепон роботам із збільшення продуктив-ності свердловин.

Залежно від геологічних і технологічних умов розроблення родовищ використовують такі типові конструкції вибоїв свердловин:

- відкритий вибій (рис.10.9,а) - башмак обсадної колони цементується перед покрівлею продуктивного пласта. Така конструкція чинить найменші перешкоди припливу нафти до свердловини, але можлива лише у стійких гірських породах (маємо у 7% усього фонду свердловин);

- вибій, перекритий хвостовиком колони, перфорованим перед спусканням (рис.10.8,б). Таку свердловину бурять до підошви продуктивного пласта і встановлюють обсадні труби, але у межах пласта вони не цементуються. Ця конструкція надійніша за попередню, але виникає більше перепон припливу пластових флюїдів;

- вибій, обладнаний фільтром (рис.10.9,в), коли є небезпека попадання піску в свердловину. Обсадна труба цементується до покрівлі пласта, а далі у пласті встановлюють спеціальний фільтр.

- свердловини з перфорованим вибоєм (рис.10.9,г) складають 90% загального фонду. При їх спорудженні буріння ведеться до підошви продук-тивного пласта, опускають обсадні труби, цементують їх за всією довжиною і тільки після цього проводять перфорування обсадних труб та цементного каменю на тих глибинах, де очікується приплив нафти.

Лекція 11. СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ

  НА ПРОМИСЛАХ


 

План лекції:

1.  Загальні положення

2.  Самопливні двохтрубні системи збирання нафти.

3.  Високонапірна однотрубна система збирання нафти

4.  Напірна система збирання нафти.

5.  Системи промислового збирання газу.

1.  Загальні положення. З нафтових свердловин разом з нафтою і супутнім газом надходить дуже мінералізована пластова вода (вміст солі до 2500 мг/л) та механічні домішки. Вміст води на останній стадії розробки родовища складає більше ніж 80%. Пластова вода володіє сильними корозійними властивостями, тому при транспортуванні її у межах промислу викликає корозійне руйнування трубопроводів, металевих і залізобетонних резервуарів, насосів, запірної арматури тощо. Таку продукцію без відділення пластової води від нафти не можна поставляти на НПЗ. Крім того при транспортуванні продукції свердловин без підготовки на великі відстані приведе до великих втрат енергії, а на місці її переробки виникнуть проблеми з утилізації великої кількості мінералізованої води. Недоцільно також разом з нафтою транспортувати до місць переробки механічні домішки і попутний газ.

Тому на промислах для збирання нафти і газу, виміру видобутих об’ємів сировини, транспортування її до центральних збиральних пунктів (ЦЗП) де від нафти відділюють воду, газ, механічні домішки та солі будують мережу викидних ліній, трубопроводів, апаратів, дожимних насосних станцій (ДНС), групових вимірювальних установок (ГВУ) та інших споруд.