Конспект лекцій № 1-19 з дисципліни “Основи нафтогазової справи” (Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання. Екологія нафтогазовидобування), страница 58

Підземні сховища газу слугують для компенсації нерівномірності його споживання. Для цієї мети використовують підземні структури відроблених покладів. Це дозволяє значно зменшити витрати металу і капіталовкладення у сховища.

Лінійні споруди газопроводів не відрізняються від таких споруд на нафтопроводах. Лише замість лінійних засувок використовують лінійні шарові крани, а для збирання конденсату влаштовуються спеціальні збірники.

5. Нерівномірність газоспоживання і методи її компенсації. Споживання газу, особливо для побутових потреб, нерівномірно і коливається на протязі доби, тижню і року. У години виготовлення їжі (рис.18.8) газу витрачається більше, ніж у інші часи доби. У вихідні дні витрати газу більші ніж у будні. Взимку витрати газу більші ніж влітку. А так як газ  подається МГ рівномірно, то може виникати його не достаток у вказаний час і навпаки – його Подпись:  
Рис. 16.1. Графік добового споживання газу:
1 – середньодобова витрата газу; 2 – фактична
витрата газу; 3 – надлишок газу; 4 – нестача газу.
надлишок в інший час. Щоб газопостачання було надійним, необхідно десь акумулювати, щоб подавати його у час пікового споживання.

Для компенсації нерівномірного споживання газу на протязі доби широко використовують метод його накопичення на останній ділянці газопроводу. Це досягається збільшенням тиску в межах вказаної ділянки без припинення його транспортування. Для компенсації добової нерівномірності використовують газгольдери високого і низького тиску На рис.18.9 наведена конструкція газгольдера.

Подпись:  
Рис. 18.9. Принципова схема газгольдерів низького тиску:
а) мокрий; б) сухий:
1 – резервуар; 2 – колокол; 3 – ролики; 4 – газопровід;
5 – шайба; 6 – ущільнення; 7 – обмежувач ходу.

Для покриття сезонної нерівномірності споживання газу потрібні крупні сховища. Звичайно використовують підземні сховища. Розрізняють два типи ПСГ – у штучних виробках і у пористих пластах. Перший тип отримав обмежене використання. Широке використання для сховищ виснажених газових і нафтових пластів обґрунтовується мінімальними затратами на обладнання.  Принципова схема підземного сховища наведена на рис.18.10. рис.16.4к1.Газ з МГ 1 за відведенням 2 надходить на компресорну станцію 4 з проведенням  попереднього очищення у пиловловлювачах 3. Стиснений і нагрітий газ очищується від масла в сепараторах 5, охолоджується у градирні 6 і крізь масловідділювач 7  надходить на розподільчий пункт (ГРП)  8 розподіляється за свердловинами за тиском 15 МПа. При відбиранні газу зі

Подпись:  
Рис. 18.10. Принципова схема наземних споруд ПХГ:
1 – магістральний газопровід; 2 –газопровід-відвід;
3, 9 – пиловловлювач; 4 – компресорна станція; 5 –сепаратор;
6 – холодильник (градирня); 7 – масловідділювач;
8 – газорозподільний пункт; 10 – установка осушування
газу; 11 –витратомір.

сховища  його дроселюють на ГРП 8, проводять очищення і осушування  9,10, і після вимірювання 11 повертають МГ 1. Загальний об’єм газу у сховищі складається з двох складових: активної і буферної. Буферний об’єм забезпечує мінімально необхідне заповнення сховища, а активний – це той, яким оперують.

Лекція 19. ЕКОЛОГІЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВАННЯ

План лекції:

1. Загальні положення

2. Охорона довкілля при бурінні свердловин

3. Охорона довкілля при експлуатації нафтових і газових родовищ

1.  Загальні положення. Природне середовище – природна основа існування суспільства. З давніх давен люди видобувають, переробляють і використовують те, що можна отримати від Землі. Тому матеріальні ресурси займають провідне положення серед джерел матеріального виробництва. При їх видобуванні порушуються природні умови середовища. Тому так організувати видобування, щоб забезпечити максимальний виробничий ефект при мінімальних шкідливих впливах на довкілля.

Екологія нафтогазового виробництва має бути забезпеченою    дослідженнями у таких напрямках:

-  теоретичні основи охорони природи, специфіка і закономірності використання її ресурсів;

-  природно-ресурсний потенціал району видобування, методи його вимірювання;

-  розробка методів дослідження вимірів природних і прогнозу можливих наслідків при масових видобувних роботах;

-  зниження темпів техногенних забруднень при видобувних роботах і на переробних комплексах;

-  обґрунтування територіального планування, проектування та організація природокористування;

-  розроблення теорії і методів дослідження економіки природокористування;

-  аналіз економічних і соціальних наслідків нераціонального природокористування;

-  обґрунтування балансу «витрати-прибуток» для екологічного виправдання використання природних ресурсів.