Конспект лекцій № 1-19 з дисципліни “Основи нафтогазової справи” (Основні елементи сучасної системи нафтогазопостачання. Екологія нафтогазовидобування), страница 29

Вібраційні й акустичні методи  підвищення продуктивності свердловин прості у використанні та мало витратні. В основі їх лежать методи передавання енергії від свердловинних джерел коливань у продуктивний пласт за рідиною, що заповнює свердловину. Коливання у рідині швидко затухають не далі 1 м від свердловини. Але цього достатньо, щоб очистити привибійну зону від кольматаційної  речовини. Вібрація активізує фільтрацію рідини в низькопроникних зонах пласту.

В промислових умовах розповсюдження отримав вібросейсмічний метод, суть якого полягає у площинному впливу на пласт низькочастотними коливаннями в діапазоні частот, які відповідають резонансу пласту. Річне видобування нафти внаслідок вібросейсмічного впливу збільшилося на 60%. Ефективність вібросемічних впливів проявилася не тільки у збільшенні дебіту, паралельно обводненість експлуатаційних свердловин зменшилася на 20-35%.

Для вібраційних технологій використовуються такі методи впливу:

-  порохові і термогазохімічні генератори тиску;

-  хвильові струменеві генератори депресій тиску;

-  свердловинні гідро вібратори;

-  гідро- і електроакустичні джерела коливань.

Метою теплових обробок є вилучення парафіну та асфальто-смолистих речовин. Для цього використовують гарячу нафту, пару, електронагрівачі, термоакустичний вплив, а також високочастотну електромагнітоакустичну обробку.

2. Метод щілинного розвантаження продуктивного пласту у привибійній зоні свердловин. Науковцями встановлено, що концентрація напружень у привибійній зоні пласту негативно впливають на проникність порід, чим зменшують їх нафтовіддавання. Під дією таких навантажень проникність порід знижується не тільки за рахунок смикання тріщини і пор, а і за рахунок того,що при цьому у них защемляється кальматаційний матеріал бурового розчину. Тому іноді буває при наявності достатньо проникного колектору приплив флюїдів до свердловин слабий чи взагалі відсутній.

Для отримання проникності використовують гідроударний метод, торпедування свердловин, гідророзрив пласту. Усі ці методи дають необхідний ефект, але іх не можливо контролювати. Утворення нових тріщин іде по слабким (більш проникним ділянкам пласту, що може привести до прориву контурних вод.

Альтернативою названим вище методам можна вважити метод щілинного розвантаження продуктивного пласту. Метод полягає у створенні двох вертикальних  діаметрально протилежних щілин у продуктивному пласті. Метод забезпечує надійний гідродинамічний зв'язок з пластом, зниження напружень і збільшення площі фільтрації, високу досконалість відкриття пласту, збільшення дебітів свердловин і, нарешті, збільшення нафтовилучення з пласту.

Основне наземне обладнання для відкриття продуктивного пласту складається х блоку маніфольдів ІВМ-700, насосних агрегатів 4АН-700, ЦА-320, піскозмішувача УПС-50. Обв’язка наземного обладнання проводиться трубами маніфольду  високого тиску за допомогою шарнірних колон разйомних з’єднань (рис.9.1).

Подпись:  
Рис. 9.1. Схема обв’язки гирлового та свердловинного обладнання при щілинній піскоструменевій перфорації: 1 – насосні агрегати 4АН–700; 2 – блок маніфольдів БМ–700; 3 – піскозмішувач УСП; 4 – цементувальний агрегат ЦА–320; 5 – ємність; 6 – шламоуловлювач (фільтр); 7 – сальникова головка; 8 – НКТ; 9 – гідравлічний якір; 10 – глибинний двигун; 11 – перфоратор; 12 – пласт

Щілинна перфорація проводиться у такій послідовності:

1.  Дослідження свердловини і складання програми робіт.

2.  Підготовка свердловини: промивання  вибою і шаблонування експлуатаційної колони.

3.  Опресування двигуна гідропіскоструменевої перфорації і визначення швидкості переміщення штоку при розрахунковому робочому переході тиску на насадках.

4.  Спускання перфоратора у свердловину, опресування і прив’язка перфоратора до верхньої точки нижнього із запланованих інтервалів за РК. Спускається у свердловину перфоратор, двигун, пресувальний клапан, репер.

5.   Свердловина обладнується гирловим сальником.

6.  Проводиться обв’язка і опресування поверхневого обладнання.

Після проведення вказаних робіт виконують пряме промивання крізь перфоратор агрегатом 4АН-700. При стабільному режимі роботи насосного агрегату у робочу рідину  вводять пісок.

Регулюванням введення піску досягають концентрації 70-10 г/л.

Після завершення відкриття пласту і підйому перфоратора проводять спускання пера для вимивання піску.