Характеристика геологічних умов та флюїду. Розробка покладів. Теоретичні основи експлуатації свердловин. Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ


Розділ І Характеристика геологічних умов та флюїду…………….………..……....

§ 1.1 Формування нафтових і газових покладів………………………………….…

§ 1.2 Фізичні властивості гірських порід та вуглеводнів……………….…………

§ 1.3 Підземна гідрогазодинаміка…………………………………………………..

Розділ ІІ Розробка покладів……………………………………………................

§ 2.1 Освоєння експлуатаційних свердловин ……………………………………..

§ 2.2 Розробка газових і газоконденсатних родовищ……………………………..                          

§ 2.3 Розробка нафтових родовищ…………………………………………………                                                         

Розділ ІІІ Теоретичні основи експлуатації свердловин………………………..

§ 3.1 Наземне обладнання свердловин…………………………………………….                                                        

§ 3.2 Підземне обладнання свердловин…………………………………………….                                                       

§ 3.3 Експлуатація нафтових свердловин фонтанним способом…………………             

§ 3.4 Експлуатація свердловин газліфтним способом…………………………….                             

§ 3.5 Експлуатація свердловин штанговими свердловинними  насосами………..                                                                                                                     

§ 3.6 Експлуатація свердловин зануреними електронасосами…………………...              

§ 3.7 Експлуатація газових і газоконденсатних свердловин……………………...                  

§ 3.8 Ускладнення в процесі експлуатації свердловин…………………………....                           

Розділ ІV Основи вуглеводневіддачі пластів……………………………………

§ 4.1 Методи дії на привибійну зону……………………………………………….                                                         

§ 4.2 Методи збільшення нафтовіддачі пластів……………………………………

§ 4.3 Ремонт свердловин……………………………………………………………                                                                             

§ 4.4 Інструмент для поточного та капітального ремонту………………………...                      

§ 4.5 Дослідження газових свердловин…………………………………………….                                                             

Розділ V Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин…………....

§ 5.1 Промислове збирання і підготовка продукції свердловин………………..…        

§ 5.2 Система збирання природного газу……………………………………….….                                            

§ 5.3 Застосування газосепараторів………………………………………………...                                                     

§ 5.4 Транспортування нафти та газу…………………………………………..….                                                     

§ 5.5 Зберігання нафти, газу і нафтопродуктів…………………………………….                                   

§ 5.6 Технологія дальнього транспорту і розподілу газу……………………….....                

§ 5.7 Установка підготовки нафти та газу…………………………………………                                          

§ 5.8 Підготовка природних газів…………………………………………………..                                                         

Література. ………………………………………………………………………….                                                                                                      

4

4

9

14

20

20

25

31

36

36

41

46

51

55

58

62

69

76

76

83

90

94

101

106

106

111

115

121

125

131

136

141      148    


Розділ І ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА ФЛЮЇДУ

§ 1.1 Формування нафтових і газових покладів

Походження нафти і газу

Єдиної думки щодо походження нафти і газу на сьогодні не існує. Відомі гіпотези неорганічного й органічного походження нафти та газу.

Немало вчених дотримуються гіпотези неорганічного походження нафти і газу в надрах землі в результаті хімічних реакцій між воднем і вуглецем в умовах високих температур та тисків за відсутності органічних речовин.

Гіпотеза органічного походження нафти полягає в тому, що нафта і газ утворились із залишків тваринних та рослинних організмів в умовах високих температур за відсутності кисню. У мілких застійних басейнах у великих кількостях розвиваються синьо-зелені водорості, дрібні членистоногі й планктонові організми. Помираючи, вони разом із пилком рослин і деякою кількістю дрібної мінеральної речовини падають на дно басейну, утворюючи м'які, іноді достатньо потужні шари органічного мулу – сапропелі. Поступово сапропель та гумусові відкладення накопичуються на дні водоймищ і залежно від тисків, температури, кількості кисню й мінералізації води відбувається реакція гідролізу жирів, які знаходяться у відкладеннях, і утворюються жирні кислоти, гліцерин й інші продукти, котрі потім перетворюються у вуглеводні (метанові, нафтенові, ароматичні) та кислотні сполуки (кетони). Всі ці сполуки, розчиняючись у масі жирних кислот, утворюють гомогенну смолоподібну масу і разом із мінеральними речовинами (піском, глиною) залишаються на дні басейну, покриваючись мінеральними відкладеннями. Таку смолоподібну масу можна назвати первинною нафтою. В процесі перетворення в нафту органічного матеріалу у відновлювальному середовищі відбуваються хімічні процеси, які приводять до збільшення вмісту вуглецю і водню й зменшення вмісту кисню. Сьогодні вважають, що для перетворення первинного органічного матеріалу в нафту необхідна сукупність факторів – підвищених температур, тисків, діяльності бактерій, дії радіоактивних речовин.

Похожие материалы

Информация о работе