Характеристика геологічних умов та флюїду. Розробка покладів. Теоретичні основи експлуатації свердловин. Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин, страница 58

К – краплевідбійник; П – підігрівач; А-1, А-2 – адсорбери; X – холодильник; С – сепаратор; В – вода; ТП – товарний продукт; МГ – магістральний газопровід

Таким чином, для реалізації адсорбційного способу обробки газу необхідна наявність пари «адсорбер – десорбер», підігрівача, холодильника, краплевідбійника та сепаратора. Технологічні схеми процесу адсорбції можуть бути різноманітними, але основні блоки обов'язкові в усіх схемах. Через 8 –

24 год в А-1 починають проводити десорбцію, а А-2 стає робочою адсорбційною колоною. Використовують короткоциклову адсорбцію, скорочуючи час поглинання до 2 – 4 год.

Контрольні питання

1. Опис блок-схеми НТC .

2. Опис блок-схеми абсорбційного способу обробки газу.

3. Опис блок-схеми адсорбційного способу обробки газу.


ЛІТЕРАТУРА

1.     Довідник з нафтогазової справи / За заг. редакцією докторів технічних наук В.С. Бойка,  Р.М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. – Львів, 1996. – 620 с.

2.  Муравьев И.М., Андриасов Р.С., Гиматудинов Ш.К., Говорова Г.Л., Ползков В.Т. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. – Издание третье, перед. и дополн. / Под общей редакцией И.М. Муравьева. – М.: Недра, 1970. – 470 с.

3.    Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа. − М.: Недра, 1983. – 350 с.

4. Яремійчук Р.С, Качмар Ю.Д. Освоєння свердловин. Практикум. – Львів: Світ, 1997. – 294 с.

5.  Лапук Б.Б. Теоретические основы разработки месторождений природных газов. – Москва – Ижевск, 2002. – 380 с.

6.  Гиматудинов Ш.К. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений. – М: Недра, 1978. – 326 с.

7.  Акульшин О.І., Акульшин О.О., Бойко В.С., Дорошенко В.М.,    Зарубін Ю.О. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти та газу: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 434 с.

8.  Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. Справочное руководство в 2-ух томах. – Том ІІ / Под ред. Г. І. Коротаева,        Р.Д. Маргулона. – М.: Недра, 1984. – 288 с.

9.  Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений: учеб.пособие для вузов. – М.: Недра, 1989. – 334 с.

10.   Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин / Под ред. Г.А. Зотова, З.С. Алиева. – М.: Недра, 1980. – 301 с.

11.   Каримов М.Ф. Эксплуатация подземных хранилищ газа. – М.: Недра, 1981. – 248 с.

12.   Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. – М.: Недра, 1984. – 487 с.

13.   Левмкин Е.В. Технологическое проектирование хранения газа в водоносных пластах. – М.: Недра, 1970. – 208 с.

14.   Хсип А.Л. Гидродинамический расчет подземных хранилищ газа. – М.: Недра, 1968. – 316 с.

15.   Ширковский А.И., Задора Г.И. Добыча и подземное хранение газа. – М.: Недра, 1974. – 192 с.

16.   Юрчук А.М. Расчеты в добыче нефти. – Москва: Недра, 1969. – 163 с.

17.   Акульшин А.И., Бойко В.С., Зарубин Ю.О., Дорошенко В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. – Москва: Недра, 1989. – 311 с.

18.   Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи. – Львів, 1996. – 629 с.

19.   Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа. – Москва: Недра, 1983. – 434 с.

20.   Бухаленко Е.И. Справочник по нефтепромышленному оборудованию. – Москва: Недра, 1983. – 573 с.

21.   Оператор  по добыче природного газа: учебник. – М.: Недра, 1980. – 261 с.

22.   Довідник з нафтогазової справи / За заг. ред. докторів технічних наук В.С. Бойка, Р.М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. – К.: Львів, 1996. – 620 с.

23.   Дорошенко В.М. Основи наукових досліджень. – К.: ІСДО, 1993. –  128 с.

24.   Зайцев Ю.В., Балакиров Ю.А. Технология и техника эксплуатации нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1986. – 218 с.

25.   Иванова М.М. Нефтегазопромышленная геология. – М.: Недра, 1987. – 197 с.

26.   Кондрат Р.М. Газоконденсатоотдача пластов. –  М.: Недра, 1992. –   255 с.

27.   Коротаєв Ю.П., Ширковский А.Н. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. – М.: Недра, 1984. – 487 с.

28.   Коцкулич Я.С., Кочкодан Я.М. Буріння нафтових і газових свердловин. – Коломия: Вік, 1999. –  500 с.

29.   Мищенко И.Т. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи. – М.: Недра, 1984. – 272 с.