Характеристика геологічних умов та флюїду. Розробка покладів. Теоретичні основи експлуатації свердловин. Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин, страница 16

Більш складні пристрої – автоматичні системи подачі ПАР у затрубний простір з метою видалення рідини з вибою свердловини. Використовуються пневматичні реле, які спрацьовують при певному зниженні тиску газу в робочій струні фонтанної арматури. Автомат складається з ємності з інгібітором та проміжної дозувальної ємності, блоків керування й живлення. Періодично за допомогою пневматичного реле відкривається клапан, та порція ПАР заповнює проміжну ємність, потім відкривається клапан на відводі затрубного простору і туди потрапляє задана кількість ПАР.

Контрольні питання

1. Призначення обладнання гирла та основні його частини.

2. Призначення фонтанної ялики.

3. Які Ви знаєте різновиди фонтанних ялинок?

4. На який тиск випробовують фонтанні  ялинки?

5. Присвердловинні установки та їх призначення.

§3.2 Підземне обладнання свердловин

Обладнання вибою

Обладнання вибою призначено для попередження руйнування продуктивного пласта та виносу на вибій твердих частинок, а також для ізоляції обводнених пропластків. Обладнання вибою повинно мати якомога менший гідравлічний опір, забезпечувати можливість проведення робіт зі збільшення продуктивності свердловин. Вибій може бути відкритим, перфорованим, обладнаним фільтрами, закріплений смолами.

Відкритий вибій залишають у міцних, стійких породах пласта (вапняки, доломити). Перевага такого вибою – найменший гідравлічний опір при надходженні газу та конденсату до свердловини. На свердловинах із відкритим вибоєм потрібно ретельно стежити за появою твердих частинок породи пласта в потоці газу. Довгий та стійкий вміст таких частинок  – ознака руйнування вибою. В цьому випадкові знижують дебіт свердловини і, якщо винесення частинок не припинилося, приступають до капітального ремонту з метою обладнання вибою.

Оператор повинен пам’ятати, що на свердловинах із відкритим вибоєм не дозволяється навіть короткочасно підвищувати дебіт вище від допустимого. Перфорований вибій використовують, коли міцні пласти при бурінні можуть руйнуватися при русі газу до свердловини. Гідравлічний опір вище ніж при відкритому вибої й зростає залежно від виду перфорації (гідропіскоструминної, кумулятивної, кульової). При даній конструкції вибою наявність таких частинок у газі не завжди є ознакою руйнування пласта. Може проходити очищення привибійної зони, і поступово кількість твердих частинок зменшиться. Характер та причини потрапляння твердих частинок на вибій вивчають при газогідродинамічних дослідженнях свердловин. При постійному, але допустимому потраплянні частинок порід приймають заходи для винесення твердих частинок з вибою.

При обводненні свердловин в окремі пропластки закачують цемент та ізолюють їх від газоносних пластів. Фільтрами обладнують вибої свердловин, які відкривають рихлі, нестійкі, слабозцементовані породи. Фільтри не пропускають тверді частинки порід на вибій, але повинні мати відносно невеликий гідравлічний опір. Використовують щілинні, керамічні та металокерамічні, гравійні набивні та гравійні намивні фільтри. Діаметр отворів і пор у фільтрах має бути меншим від основного розміру частинок породи й змінюється від 0,5 до 3 мм.

При експлуатації свердловин, обладнаних фільтрами, необхідно дуже акуратно та ретельно стежити за зміною дебіту свердловини, щоб він не перевищував допустимий, не змінювати різко дебіт, не продувати свердловину в атмосферу. Оператор повинен регулювати роботу свердловини таким чином, щоб не зруйнувати фільтр. Про руйнування фільтра можна судити по різкому зростанню вмісту твердих частинок у газі. Ознака забруднення фільтра – помітне зниження дебіту свердловини при постійній депресії на пласт.

Закріплення привибійної зони пласта смолами буває економічно вигіднішим, ніж використання фільтрів. Процес кріплення доволі складний. Тому контроль за вмістом твердих частинок у газі повинен бути особливо ретельним. Частинки можуть виноситися із зон, не заповнених смолами, при руйнуванні смол та ін. Збільшення депресії на таких свердловинах дуже небезпечне, оскільки може відбутися руйнування закріпленого скелета пласта, а відновити його складно і дорого.