Характеристика геологічних умов та флюїду. Розробка покладів. Теоретичні основи експлуатації свердловин. Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин, страница 53

Газорозподільні станції та КРП є кінцевими об'єктами магістрального газопроводу й виконують наступні задачі:

–  очищення газу від механічних домішок;

–  зниження тиску газу до заданого значення та автоматичне підтримання заданого тиску;

–  підігрівання газу перед зниженням тиску, що перешкоджає виділенню твердих кристалогідратів та обмерзанню трубопроводів і арматури;

–  захист трубопроводів від недопустимих підвищень тиску;

–  процес одоризації газу (введення в газ специфічно пахучої речовини-одоранту);

–  урахування витрат і кількості газу, який проходить.

  Рисунок 5.8 – Структурна схема системи дальнього транспорту і розподілу газу

Залежно від місця розташування ГРС чи КРП уздовж газопроводу, а також від умовного розрахункового тиску газопроводу тиск на вході ГРС чи КРП може бути в межах від 8 до 57 кгс/см2 (при ру = 64 кгс/см2 ) або від 8 до 70 кгс/см2 (при ру = 75 кгс/см ). Вихідні тиски газу на ГРС і КРП вибираються із ряду 1 – 3, 1 – 6, 3 – 12, 3 – 20 або 10 – 20 кгс/см2.

Для подальшого зниження тиску газу після ГРС у системах газопостачання міст, населених пунктів і промислових підприємств використовують газорегуля-торні пункти (ГРП) 4, 11, 12, які знижують тиск газу в газових мережах та підтримують його на заданому рівні, що є необхідною умовою безпечного й економічного спалювання газу чи використання його з іншою метою. Тиск на виході ГРП залежно від необхідності коливається в межах 0,015 – 0,05 та 0,05 – 3 кгс/см2.

Для надійного газопостачання газопроводи біля великих міст-газокористувачів об'єднуються рядом кільцевих газопроводів високого 6, серед нього 7 і низького 8 тисків, кількість котрих може бути від одного до трьох. Для компенсації нерівномірності сезонного газовикористання поблизу великих міст-газокористувачів споруджуються підземні сховища газу (ПХГ); улітку до них закачується надлишковий газ, а взимку, в період підвищеного газовикористання, виконується відбір газу. Як підземні сховища газу зазвичай використовуються пористі пласти чи штучні виробки, які мають газонепроникні покриття, що запобігають витіканню газу в інші пласти чи на поверхню землі. Закачування газу в ПХГ і відбір газу із нього здійснюється за допомогою компресорної станції 10 та газорозподільної станції 9.

Робочі тиски в кільцевих газопроводах високого 6, середнього 7 та низького 8 тисків великих газокористувачів вибираються відповідно з 6 – 12 до 6 –3 кгс/см2 уключно. За максимально можливим тиском газопроводи й відводи від них діляться також на три типи: високого – більше  25 кгс/см2 при умовному тиску ру = 64 і 75 кгс/см2 , середнього – від 12 до 25 кгс/см2 уключно і низького –від 1 до 12 кгс/см2.

Зниження тиску газу на ПГРС, ГРС, КРП та ГРП здійснюється за допомогою регуляторів тиску, які одночасно забезпечують автоматичне підтримання тиску на заданому рівні незалежно від режиму використання газу і коливань тиску перед регулятором.

Тиск газу на ПГРС для подачі його в магістральний газопровід 1 (див. рис 5.8) знижується, як правило, на один ступінь. При умовному тискові газопроводу 64 і 75 кгс/см2 ПГРС знижує тиск газу, що надходить з промислу, відповідно до 54 –57 кгс/см2 та до 65 – 70 кгс/см2.

Зниження тиску газу на ГРС і КРП може виконуватися в один, два й три ступені редуціювання. ГРС та КРП виконуються, як правило, на декілька робочих трубопроводів – на один, два чи три користувачі газу. Для нормальної роботи газорегуляторного обладнання тиск газу на вході − на 2 – 4 кгс/см2. Це необхідно для компенсації нерівномірності газокористування, а також утрат газу в редукційній і запірній арматурі ГРС.

Редукціювання тиску газу від 30 – 35 до 2 – 3 кгс/см2 потрібно вести в два ступені. На першому ступені тиск знижують з 30 – 35 до 7 – 20 кгс/см2, а на другому – з 7 – 20 до 2 – 3 кгс/см2 .

Залежно від пропускної здатності (продуктивності) ГРС діляться на три основні групи: великі (КРП) – продуктивністю 50 000 – 300 000 м3/год, середні –5 000 – 50 000 м3/год і малі – до 5 000 м3/год. Продуктивність ПГРС знаходиться в межах від 150 000 до 2 200 000 м3/год.