Характеристика геологічних умов та флюїду. Розробка покладів. Теоретичні основи експлуатації свердловин. Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин, страница 18

ü  циркуляційний механічний клапан КЦМ, який служить для сполучення трубного і затрубного просторів при освоєнні свердловини шляхом прямої чи зворотної промивки, а також може використовуватися для глушіння свердловини;

ü  циркуляційний гідравлічний клапан КЦГ для аварійного глушіння свердловини, коли операція глушіння не можлива через механічний клапан;

ü  інгібіторний клапан КІНГ для подачі інгібіторів різного призначення із затрубного простору у внутрішню порожнину колони насосно-компресорних труб;

ü  телескопічне з'єднання СТ для компенсації видовжень колони насосно-компресорних труб при зміні їх середньої температури, захисту труб від спірального згину, а пакера – від додаткового навантаження;

ü  клапан-відсікач КА для перекриття колони насосно-компресорних труб при розгерметизації гирла або при відхиленні режиму роботи свердловини від заданих меж;

ü  зрівнювальний клапан КЗМ, який установлюється на клапані-відсікачі КА і служить для вирівнювання тиску над і під клапаном-відсікачем у випадку необхідності його підйому після закриття.

Клапан-відсікач КА встановлюється в посадковий ніпель інструментами канатної техніки й фіксується в ньому за допомогою замка. Він може розміщуватися в різних місцях колони насосно-компресорних труб (нижче і вище від пакера, в тому числі біля гирла свердловини). Циркуляційні клапани КЦМ, КЦГ та інгібіторний клапан КІНГ установлюють на колоні насосно-компресорних труб і виймають разом з нею. Інгібіторний клапан типу КІНГС, який застосовують в окремих модифікаціях комплексу КПГ, установлюють у кишеню свердловинної камери та виймають з неї інструментами канатної техніки. Свердловинна камера спускається на колоні насосно-компресорних труб.

Контрольні питання

1. З яких основних частин складається підземне обладнання?

2. Різновиди вибою.

3. Яке обладнання належить до обладнання стовбура?

4. Які розміри насосно-компресорних труб передбачено за ГОСТ?

§ 3.3 Експлуатація  нафтових свердловин фонтанним способом

Підйом газорідинних сумішей по вертикальних трубах

Приплив рідини до вибоїв свердловин відбувається під дією різниці між пластовим та вибійним тисками. Якщо тиск стовпа рідини, що заповнює свердловину до гирла, менший, ніж пластовий, то свердловина буде переливати на поверхню (фонтанувати). Залежно від режиму роботи покладу фонтанування свердловини може відбуватися або за рахунок енергії гідростатичного напору, або за рахунок енергії розширення газу, який розчинений у нафті, чи за рахунок обох енергій. Нерідко фонтанна свердловина експлуатується при вибійному тиску нижче від тиску насичення, при котрому в свердловині рухається газорідинна суміш. По мірі підйому суміші змінюються її щільність і співвідношення об'ємів рідини та газу залежно від тиску, швидкості руху суміші й діаметра підйомних труб. Такі ж умови руху газорідинних сумішей спостерігаються і при газліфтній експлуатації свердловин.

                                               

Рисунок 3.2 – Структура газорідинної суміші при

русі її в підйомнику


Розрізняють три режими руху газорідинної суміші.

1.  Бульбашковий режим (рис. 3.2 а), при якому рідина, пронизана дрібними бульбашками газу високого тиску, рухається в нижній частині підйомних труб. Бульбашки газу вільно переміщуються у рідкій фазі, практично не впливаючи на підйом рідини.

2.  Снарядний (пробковий) режим (рис. 3.2 б), при котрому з рідини виділяється значна кількість газу у вигляді великих бульбашок, співрозмірних із діаметрами труб і що мають подовжену форму. Бульбашки газу змінюються рідинними перемичками. Снарядний режим в основному проявляється в середній частині підйомних труб. По мірі підйому суміші до гирла свердловини із рідинної фази виділяється все більше та більше бульбашок газу, відбувається їх сполучення й розміри бульбашок збільшуються. При цьому режимі спостерігається значна пульсація потоку і свердловина працює нерівномірно.