Характеристика геологічних умов та флюїду. Розробка покладів. Теоретичні основи експлуатації свердловин. Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин, страница 36

Поточний ремонт свердловин (ПРО) – це комплекс робіт для підтримання працездатності підземного та гирлового обладнання, а також усунення ускладнень під час експлуатації свердловин з метою забезпечення заданих технологічних режимів їх роботи.

Капітальний ремонт свердловин (КРС) – це комплекс робіт, що проводяться з метою відновлення робочого стану видобувних і нагнітальних свердловин, а також здійснення впливу на продуктивний пласт та регулювання розробки покладу.

Роботи, які виникають у свердловинах під час поточного ремонту (ПР), значною мірою зумовлені способом експлуатації.

При фонтанній експлуатації слід здійснювати заходи щодо запобігання утворенню парафінових пробок. З цією метою в свердловину потрібно спускати ліфтові труби зі спеціальним покриттям, витягувати й очищати від парафіну насосно-компресорні труби (НКТ), які вже спущені в свердловину. Крім цього, іноді виникає потреба витягнути з цих свердловин дріт і прилади, які були обірвані в ліфтових трубах при очищенні від парафіну чи при проведенні замірювань тиску, температури тощо.

При газліфтній експлуатації свердловин до перелічених вище додаються операції заміни й встановлення пускових клапанів. Звичайно ці роботи виконують за допомогою інструмента, який спускається на канаті та дає змогу встановлювати клапани в ексцентрично розміщені гнізда. Проте бувають випадки, коли для заміни клапанів труби потрібно підіймати.

Під час експлуатації свердловини штанговими насосами виникає потреба замінити штанговий насос (ШСН) або його окремі вузли, усунути несправності в колоні штанг або заклинювання плунжера насоса. У процесі роботи ШСН часто наявні відкручування й обриви колони штанг, які потрібно вхопити за верхню обірвану частину і витягнути на поверхню. Крім усіх перелічених несправностей, поточний ремонт проводять для очищення колони труб від парафіну, піску тощо.

При використанні електровідцентрових насосів (ЕВН) ПРС може бути зумовлений потребою підняти зі свердловини обладнання в зв'язку з розривом ізоляції кабелю або його механічним пошкодженням, для профілактичного поповнення маслом, у зв'язку із заклинюванням насоса внаслідок відкладання солей або спрацювання опор, для очищення і заміни газових або піщаних якорів.

У нагнітальних свердловинах періодично проводять промивання вибою свердловини, заміну насосно-компресорних труб, спуск спеціального обладнання. Усі перелічені вище роботи входять до складу поточного (підземного) ремонту свердловини.

Основними причинами, що викликають потребу в капітальному ремонті свердловин, є неякісне цементування експлуатаційної колони в процесі буріння, внаслідок чого немає повної ізоляції нафтоносних горизонтів від водоносних; руйнування цементного кільця в затрубному просторі або цементного стакана на вибої свердловини; обводнення через сусідню свердловину, яка експлуатує той самий горизонт; наявність тріщин, раковин й інших дефектів у трубах експлуатаційної колони; руйнування колони під впливом мінералізованих пластових вод; пошкодження колони в процесі освоєння, поточного та капітального ремонтів свердловини.

Роботи з КРС в експлуатаційній колоні пов'язані з: утворенням піщаних пробок при експлуатації слабозцементованих пластів; непрохідністю колони внаслідок прихоплення або «польоту» насосно-компресорних труб чи з'єднаного з ними обладнання (насос, захисні пристрої, кабель), обриву тартального каната, каротажного кабелю, падіння в свердловину сторонніх предметів тощо; відкладенням солей, парафіну на стінках експлуатаційної колони. КРС проводиться також для приєднання або від'єднання пластів чи їх інтервалів; повернення на вище- чи нижчезалягаючі горизонти внаслідок припинення експлуатації цього горизонту з геологічних чи технічних причин; відновлення проникності порід привибійної зони в зв'я зку із забрудненням її глинистим розчином, механічними частинами, відкладами парафіну і смол у порах породи.

 Основні роботи при поточному ремонті свердловин