Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 59

При дослідженні отриманої статистичної інформації виявилася наявність одна­кових значень показників для багатьох об’єктів. У цьому випадку метод суми місць розраховувати не варто, тому що виникає похибка отриманих результатів за цією методикою. Для розрахунків було використано метод відстані до точки-еталону та комплексний метод, який прийнято за базовий.

До розрахунку рейтингів наукових установ були залучені звітні дані науково-дослідних інститутів; конструкторських технологічних організацій та науково-вироб­ничих об’єднань; проектних інститутів.

Об’єднані результати розподілу наукових установ у рейтингу 2000‑2001 рр. за двома методами наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Розподіл наукових установ у рейтингу 2000‑2001 рр.

Інтервал

Економічний

Комплексний метод

Метод відстані до точки-еталону

рейтингово­го числа, % до підсумку

зміст рей­тин­гового числа

Інтервал рейтингово­го числа

2000

2001

Інтервал рейтингово­го числа

2000

2001

0-20

Лідер

1-0,8

0

0

0-1,0

0

0

20-40

Високий рівень розвитку

0,8-0,6

1

12

1,0-2,0

0

0

40-60

Середній рівень розвитку

0,6-0,4

30

39

2,0-2,9

1

40

60-80

Слабкий рівень розвитку

0,4-0,2

23

3

2,9-3,9

52

14

80-100

Аутсайдер

0,2-0

0

0

3,9-4,9

0

0

Перші позиції в рейтингу на протязі обох періодів продовжує утримуватися ЗАТ "Укроргверстатінпром" за обома методами, що свідчить як про достовірність отриманих результатів, так і про задовільні результати його роботи.

За даними табл. 2 помітна загальна тенденція змін у рейтинговій системі в бік покращання, що підтверджується розподілом наукових установ за інтервалами рейтингового числа.

За весь період, що вивчається, лідерів серед наукових установ не було, але не було й аутсайдерів, що свідчить про серединне становище всіх наукових установ і чітку їх згуртованість за результатами діяльності. До групи середнього впливу на розвиток науки регіону ввійшла більшість наукових установ.

Наукові установи за обома методами розрахунку рейтингу можуть характе­ризуватися як такі, що розвиваються швидкими темпами. У 2000 р. в зону сильного впливу на розвиток науки регіону за комплексним методом потрапила тільки одна наукова установа — ВАТ "Хартрон", але, незважаючи на те, що у 2001 р. його рей­тингове число за цим методом покращилося, поперед нього вийшли 11 наукових установ. Це свідчить не про занепад ВАТ "Хартрон", а про те, що темпи розвитку наукових установ дуже високі.

Але при аналізі установ за науковою спрямованістю помітно, що для проект­них інститутів у 2001 р. рейтингові системи за обома методиками можуть характе­ризуватися як такі, що погіршуються.

З метою визначення подальших тенденцій змін на ринку наукових установ проведено аналіз, який заснований на методиці рейтингу розвитку. Панеллю дослід­ження є темпи змін показників, що приймалися за базову панель дослідження.

Результати розрахунків рейтингів розвитку 2000/2001 року тієї ж цільової групи за двома методами наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Розподіл наукових установ у рейтингу розвитку 2000/2001 року

Інтервал

Економічний

Комплексний метод

Метод відстані до точки-еталону

рейтингово­го числа, % до підсумку

зміст

інтервал рейтингового числа

кількість підприємств

інтервал рейтингового числа

кількість підприємств

0-20

Лідер

1-0,8

0

0-1,0

0

20-40

Швидкі темпи росту

0,8-0,6

1

1,0-2,0

0

40-60

Високі темпи росту

0,6-0,4

47

2,0-2,9

3

60-80

Повільні темпи росту

0,4-0,2

6

2,9-3,9

51

80-100

Аутсайдер

0,2-0

0

3,9-4,9

0