Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 39

Якщо валові інвестиції дорівнюють амортизаційним відрахуванням, то це означає, що економічне зростання відсутнє, виробничий потенціал підприємств не обновляється. Серед світових лідерів за обсягами внутрішніх валових інвестицій — країни Південно-Східної Азії, стрімке зростання економіки котрих у другій половині 90-х років стало підсумком встановлення в цих країнах сприятливого інвестиційного клімату. За рахунок цього ж фактора вдалося швидко пройти трансформаційний етап переходу від командно-адміністративної системи до ринку таким країнам, як Польща, Чехія та Угорщина.

Що стосується України, то американський банківський журнал "Institutional Investor" у своєму рейтингу за інвестиційною привабливістю ставить Україну на 111 місце серед 135 країн світу. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) оголосила про включення України в систему індексів IFC. Таким чином, наша країна вступила у світову інвестиційну співдружність. До системи індексів IFC були включені також Естонія, Латвія, Хорватія і Румунія. Подія має значення для долі українського фондового ринку і вітчизняної економіки в цілому.

Рівень капіталізації, з яким Україна ввійшла в систему індексів IFC, складала 668 млн. дол. США. Він був розрахований у 1998 р. за показниками 17 найбільш привабливих українських компаній ("Автозаз", "Росава", "Стирол", "Укртатнафта", нафтопереробний завод "Галичина", та ін.) [4]. Індекси фондо­во­го ринку, обчислю­вальні МФК, покликані служити інвестиційними орієнти­рами. 17 українських під­приємств ввійшли в базу розрахунку індексу серії Fron­tier, що містить 290 найбільш ліквідних акцій з комбінованою ринковою вартістю більше 18,5 млрд. дол. США.

Асоціація "Позабіржова фондова торгова система" (ПФТС) є найбільш активним учасником ринку цінних паперів України, тому МФК визнала ПФТС як єдине джерело інформації для моніторингу внутрішнього стану українського фондового ринку. Саме в торговій системі ПФТС акції згаданих вище підприємств досягли необхідного рівня ліквідності. Асоціація ПФТС прикладає зусилля для включення України в систему двох наступних індексів МФК — IFC Global і IFC Investable. Критерії включення країн до цих індексів більш жорсткі, але Україна повинна їх перебороти, для того щоб бути більш конкурентноздатною в пошуках інвестиційних капіталів. Для переходу України з IFC Frontier-індексу в IFC Global-індекс ринкова капіталізація підприємств, що формують індексний портфель, повинна перевищити 2 млрд. дол. США. Капіталізація буде залежати не тільки від ринкової вартості цінних паперів, але й від зменшення державної частки в статут­ному капіталі підприємств. Незважаючи на складність досягнення цієї мети, питання стоїть одне і таким чином: поки Україна не буде включена в усі індекси IFC, доти вона буде недоодержувати інвестицій у свій фондовий ринок. Окрім того, Україна досі не приєдналася до Вашингтонської конвенції (1965 р.) про розгляд інвести­цій­них спорів.

Таким чином, усе викладене вище свідчить про недостатньо високий рівень привабливості України для зовнішніх інвесторів, відсутність дієвої комплексної програми залучення іноземних інвестицій. Це насамперед пов’язано з низьким рівнем інвестиційної безпеки України, значними боргами перед міжнародними організаціями та відсутністю інтересу внутрішніх інвесторів до вкладання коштів у економіку держави.

___________

Література: 1. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2. Чи­стяков Н.М. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні // Фінанси України. — 2001. — №3. — С. 116-120. 3. Євенко В.Л., Лапіна І.О., Павлов­ські Л.А. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності судно­плав­них компаній //Фінанси України. — 1999. — №4. — С. 56-67. 4. Гаврисюк О.В. Іно­земне інвестування і структура трансформації в країнах перехідної економіки //Фінанси України. — 1998. — №7. — С. 54-66. 5. EBRD Transition Report. — 1999.

УДК 658.012.33           МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ