Модели поведения партнеров в процессе функционирования социального института инвестиционной деятельности. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації, страница 14

Кінцева плата за нитку графіка визначається помноженням її окремих компо­нентів: базової ціни, коефіцієнтів категорії поїзда та спеціального коефіцієнта [1]. Таким чином, основним показником, що характеризує нитку графіка на залізницях Німеччини є поїздо-кілометр в залежності від різних факторів. Отже, показником роботи залізничної компанії з інфраструктури в Німеччині є поїздо-кілометр як у вантажному, так і в пасажирському русі.

Умови роботи залізниць України відрізняються від умов Німеччини. У Німеччині, враховуючи незначну масу поїздів, оператори вантажних перевезень організовують перевезення або цілими поїздами, або модулями.

В Україні компанії-оператори вантажних перевезень — будуть, в основному, організовувати перевезення вантажу чи вантажних одиниць або в окремих вагонах, або групою вагонів. Тому показник поїздо-кілометрів у вантажному русі не буде в повній мірі характеризувати сутність процесу перевезення.

Як тільки компаніями-операторами вантаж (або вантажна одиниця) буде прий­нятий до перевезення і завантажений у залізничний вагон, залізниця, як влас­ник інфраструктури, проводить операції з вагонами (навантаженими або порож­німи). Тому, погляд автора, основним показником роботи "Укрзалізниці" та окремих залізниць у вантажному русі повинен бути прийнятий показник, названий інтеграль­ним (комплексним) вагоно-кілометром, визначаємий за відповідною формулою:

ånS(i) = ånSбаз ´ Кшв ´ Кмас ´ Ксп ´ (1+a),

де      ånSбаз — базові вагоно-кілометри від станції навантаження (відправлення) до станції розвантаження (призначення) за всім маршрутом або на окремих його ділянках;

Кшв — коефіцієнт, що враховує рівень маршрутної швидкості просування вагона від станції відправлення до станції призначення або на окремих ділянках маршруту.

де      VМ, VМпр — маршрутні швидкості при просуванні вагона за звичайними нит­ками графіка і прискореними нитками графіка з переважним пропуском у вузлах;

Кмас — коефіцієнт, що враховує масу поїзда, до якого включено вагон.

де      Qсер — середня (уніфікована) маса поїзда на даному напрямку;

Qпр — маса прискореного поїзда, до якої включено вагон;

Ксп — спеціальний коефіцієнт, що враховує спеціальні фактори (вид вагона, негабаритність вантажу та інші);

a — коефіцієнт порожнього пробігу для вагонів, що належать компаніям — перевізникам). Для вагонів "Укрзалізниці" цей коефіцієнт не враховується.

Вартість нитки графіка у вантажному русі визначається помноженням базової ціни відповідної кількості вагоно-кілометрів на вказані вище коефіцієнти.

У пасажирському русі пасажири перевозяться в поїздах різних категорій відповідно до розкладу руху поїздів, тому в пасажирському русі нитка графіка буде характеризуватися показником, названим інтегрованим (комплексним) поїздо-кіло­метром, який буде визначатися за формулою:

åNl(i) = åNlбаз ´ Ккат ´ Кшв ´ Кмас ´ Кмас ´ Ксп,

де      åN1баз — базові поїздо-кілометри за маршрутом прямування пасажирського поїзда;

Ккат — коефіцієнт, що враховує категорію поїзда в пасажирському або при­міському сполученні;

Кшв — коефіцієнт, що враховує рівень маршрутної швидкості поїзда;

Кмас — коефіцієнт, що враховує масу поїзда за конкретним (і-тим) маршрутом:

де      Qі — маса пасажирського поїзда за конкретним (і-тим) маршрутом;

Qсер — середня маса пасажирського поїзда на даному напрямку;

Кспец — коефіцієнт, що враховує спеціальні фактори (наприклад сезонні або часові терміни).

Вартість нитки графіка у пасажирському русі визначається помноженням базової ціни відповідної кількості поїздо-кілометрів на вказані вище коефіцієнти.

Узагальнюючим показником роботи залізниць, що володіють інфраструкту­рою, має бути показник "Приведені поїздо-кілометри" за конкретний термін часу, який може бути визначений за формулою:

де      mсер — середній склад у вагонах вантажного поїзда.