Розвиток мережі 110 кВ промислового району “МР”, страница 5

          Навантаження у режимі найменьших навантажень складає 40% від максимального.

          Середній номінальний коефіцієнт потужності генераторів системи, в яку входить район, дорівнює сos j = 0,87

Таблиця 1.1 Максимальні електричні навантаження ПС на стороні

 низької  напруги.

Споживачі

S,

МВА

Склад споживачів по категорійності, %

I

II

III

1

ПС 1

10,8 + j 3,6

12

48

40

2

ПС 2

18 + j 8,4

27

40

33

3

ПС 3

23,8 + j 6

8

30

62

4

ПС 4

9,6 + j 3,6

5

26

69

5

ПС 5

24 + j 8,8

-

70

30

6

ПС 6

(проектуюча)

8,6 + j 1,2

-

25

75

М 1: 100000

Малюнок 1.1 План-схема 110 кВ промислового району.

1.2. Баланс потужностей та визначення споживання  компенсуючих  пристроїв

Споживання активної потужності в мережі, яка пректується розглядають для  періоду найбільших навантажень. Це споживання складається із найбільших навантажень у заданих пунктах споживання, на понижуючих підстанціях (Рni), втрати потужності у лініях та понижуючих трансформаторах мережи. Орієнтовно можно вважати, що одночасно спожита активна потужність складає біля 90% від суми заданих найбільших навантажень кожного із пунктів (коефіцієнт співпадання максимумів активних навантажень Крм = 0,95).

Сумарні втрати активної напружності у лініях та трансформаторах проектуючої мережі можно прийняти приблизно рівним 6% від суми заданих найбільших навантажень пунктів.

Активна потужність, що видається у мережу генераторів енергосистеми приблизно визначається виразом:

                         n                             n

    ∑ Рг = 0,95 ∑ Рnі + 0,06 ∑ Рnі                                        (1.1)

       i=1                       i=1

        n

∑ Pni = 10,8+18+23,8+9,6+24+8,6= 94,8 (МВт)

                                  i=1

∑Рг  = 0,95 * 94,8+0,06 * 94,8 = 95,75 (МВт)

          Потрібна реактивна потужність мережі, яка проектується визначається   реактивними навантаженнями заданих пунктів споживання електроенергії та втрати реактивної потужності в елементах мережі для періоду найбільших навантажень.

          Потужність джерел реактивної потужності повинна бути більше споживаної, так як в енергосистемі повинен бути резерв реактивної потужності. Як правило, резерв активної потужності генераторів електростанцій забезпечує резерв реактивної потужності. В якості додаткових джерел реактивної потужності використовується компенсуючи пристрої: синхронні компенсатори та батареї конденсаторів. Компенсуючи пристрої змінюють реактивну складову потужності, а отже і повну потужність, яку споживають з мережі підстанції. Останнє може подіяти на переріз проводів лінії, номінальні потужності трансформаторів, на витрати напруги, потужності та енергії в мережі, на правильність рішення по вибору схеми районної мережі.

          Баланс реактивної потужності в мережі, яку ми  проектуємо встановлюється порівнянням:

                                         m                n                               n                     m                    n                   

∑Qг + ∑Qcj + ∑Qkyi = Kpm * ∑Q|| ni  + ∑Δ Qлj + ∑Δ Qтi ,                  (1.2)

     j=1              i=1                            i=1                 j=1                 i=1

 

де  ∑Qг – наявна реактивна потужність генераторів без обліку навантаження власних нужд (В.Н.);

 m

∑  Qcj - реактивна потужності, що генерирується лініями;

j=1

 

 n

∑ Qkyi  - потужності компенсуючих пристроїв;

 i=1

Крм – коефіцієнт співпадання максимумів реактивних навантажень, дорівнює 0,95;

 n

∑ Q||ni - найбільша реактивна потужності мережі на стороні низької

i=1

 

напруги (НН) у пунктах споживання (на понижуючих підстанціях);

           m

∑Qлj - втрати реактивної потужності  в лініях мережі;